17.11 - 18.11.2016 - Polacy w Rosji. XI konferencja Międzynarodowa

Konferencję organizował Państwowy Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (Rosja) oraz Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność".

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

  1. Jabłonowski Marek, prof. dr hab. - Polacy w Turkmeńskiej SRR w okresie drugiej wojny światowej
  2. Kamler Anna dr hab. prof. UW - Rufin Piotrowski – autor wspomnień o ucieczce z Syberii
  3. Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. - Polscy katolicy w Rosji
  4. Puchalski Jacek, dr hab. prof. UW - Zbiory polskie i polonika w bibliotekach krajów byłego ZSRR w świetle informatora „Współczesne księgozbiory polskie za granica . T.II Polonika w zbiorach obcych