Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab jako ekspertka w panelu „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka - czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”

Czy bajka może zmienić świat? Łączyć ludzi? Rozwijać wyobraźnię? Budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu naszego wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań?

Na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas panelu eksperckiego pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka - czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”

W roli ekspertów wystąpili: dr hab. Teresa Skalska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski), mgr Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz mgr Krzysztof Łysak (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Panel zorganizowały: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.