„Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne”. Pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty, Piotra Tafiłowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej.

OkładkaNakładem Wydawnictwa SBP ukazała się nowa książka z cyklu Miscellanea Informatologica Varsoviensia (tom IX), pod redakcją wykładowców WDIB UW: prof. Barbary Sosińskiej-Kalaty, dr hab. Piotra Tafiłowskiego i dr Zuzanny Wiorogórskiej. Książka jest pokłosiem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka o informacji w okresie zmian”, zorganizowanej przez Katedrę Informatologii WDiB UW. Zawiera 24 artykuły pogrupowane w czterech częściach tematycznych: Nowe trendy, nowe idee; Innowacje w praktyce informacji naukowej; Innowacje w informacyjnych usługach bibliotecznych, bibliograficznych i archiwalnych; Usługi informacyjne w kulturze, biznesie, gospodarce i ochronie zdrowia. Zapraszamy do lektury.