Ukazała się książka pod red. A. Kamler i I. Pugacewicz Wkład Polaków w kulturę Europy I Świata. Skromni ludzie – wielkie dokonania. Tom II

Wklad okladkaKolejny, drugi tom serii „Wkład Polaków w kulturę Europy i świata”, podobnie jak poprzedni, wydany w 2016 r., pokazuje sylwetki Polaków, których nazwiska, oprócz Władysława Mickiewicza czy Tadeusza Kościuszki, nie są szczególnie znane. Są to postacie dalekiego planu, których praca została jednak doceniona przez nauki szczegółowe. Spośród dziewięciu osób wybranych do bieżącego tomu aż pięć swoje życie zawodowe kształtowało i rozwijało bądź kończyło na terenie Francji. Tak było w przypadku Władysława Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Wacława Gasztowtta, Wojciecha Kazimirskiego i Edwarda Pomiana Pożerskiego.