Monografia: Rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce (Autorzy Joanna Jedel, Jarosław Kończak)

Okladka Jedel KonczakW Polsce sport jest niedofinansowany, a jednocześnie nie wykorzystujemy funduszy, które praktycznie „leżą na ulicy”. Choć sport, to obok kultury i gospodarki, jedna z wizytówek kraju, świadcząca o jego sukcesie, to jednak wymaga wizji, która przez lata będzie konsekwentnie realizowana. Przy czym sama aktywność Państwa na tym polu nie wystarczy. Potrzeba kapitału prywatnego. Dlatego jednym z najważniejszych źródeł wspierania sportu, zarówno w Polsce, jak i innych krajach jest sponsoring sportowy.

Monografia Rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce (wydana przez Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w listopadzie 2019) koncentruje się zarówno na kwestiach dotyczących rynku sportowego, jak i sponsoringu sportowego w Polsce. Opisano m.in. płaszczyzny funkcjonowania rynku sportu odnosząc się do aspektów polityczno – prawnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, a także rynek sportu w Polsce. Przedstawiono zarówno tradycyjne, jak i nowe ujęcie sponsoringu, a także sposoby finansowania związków sportowych, jak i wsparcie rynku przez Spółki Skarbu Państwa. W monografii znalazło się również miejsce dla perspektywy funkcjonowania rynku sponsoringu sportowego w Polsce.

Adresatami książki są bezpośredni jak i pośredni uczestnicy rynku sportu, a w szczególności zarządy, członkowie rad nadzorczych, inwestorzy i doradcy, wyższa i średnia kadra menedżerska, ludzie nauki, biznesu oraz instytucji z otoczenia klubów sportowych, uczestnicy studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu ekonomii i zarządzania w sporcie, studenci zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich oraz doktoranckich. Publikacja stanowi płaszczyznę do rozważań dla osób prowadzących prace badawczo-naukowe.