“Organisational Culture of Public Service Media: People, Values and Processes” Michał Głowacki i Lizzie Jackson - Raport z badań projektu Narodowego Centrum Nauki

Glowacki Jackson cover 1Zachęcamy do lektury raportu z projektu naukowego dr hab. Michała Głowackiego (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski) i prof. Lizzie Jackson (School of Arts and Creative Industries, London South Bank University).

W latach 2015–2019 Michał Głowacki (kierownik projektu) we współpracy z Lizzie Jackson badał kulturę organizacyjną mediów publicznych, przemysłów kreatywnych i zaawansowanych technologii (high-tech) w Austin, Bostonie, Brukseli, Detroit, Kopenhadze, Londynie, Tallinnie, Toronto, Warszawie i Wiedniu. Analiza 150 wywiadów pogłębionych z praktykami i ponad 500 fotografii miejsc pracy w 10 miastach pozwoliła na wyodrębnienie sześciu cech organizacyjno-kulturowych (wyniki projektu) i zestawu rekomendacji dla mediów publicznych.

Projekt pt. „Organisational Culture of Public Service Media: People, Values, Processes” był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Szczegółowy raport z badań jest dostępny na stronie internetowej projektu www.creativemediaclusters.com/findings.