Badania oceniające sytuację krajowej poligrafii podczas pandemii koronawirusa

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów na czele z drem hab. Wiesławem Ceterą przeprowadziła badania oceniające sytuację krajowej poligrafii podczas pandemii koronawirusa. Wyniki możecie znaleźć tu:

https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/poligrafia-w-pandemii/
https://wydawca.com.pl/2020/05/19/polska-poligrafia-podczas-pandemii/
http://printernet.pl/pg/pl/content/biznes/pogorszenie_sytuacji_w_90.html