Dystrybucja filmowa. Od kina do streamingu. Książka pisana pod redakcją dr. Sławomira Rogowskiego i dr Anny Wróblewskiej.

dystrybucja filmowaStaraniem Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka Dystrybucja filmowa. Od kina do streamingu pisana pod redakcją dr. Sławomira Rogowskiego i dr Anny Wróblewskiej.

To książka, która po raz pierwszy i w wyczerpujący sposób porusza problem upowszechniania sztuki filmowej w kontekście przemian społecznych, kulturowych i technologicznych.

Dystrybucja filmów i badania nad widownią to praktyczna dziedzina mediów. Ten obszar badawczy staje się coraz bardziej atrakcyjny. Dzięki różnym aplikacjom i programom on‑line pozwala na zmianę postrzega­nia filmu, kina i dystrybucji oraz ich roli kulturowej we współczesnym świecie.

Artykuły naukowe i eks­perckie zamieszczone w książce podejmują następujące zagadnienia szczegółowe: dystrybucja komercyjna kinowa, dystrybucja filmu artystycznego (w tym działal­ność kin studyjnych), dystrybucja filmu dokumentalnego, edukacja i kultura filmowa oraz rola i wykorzystanie w dydaktyce, dystrybucja on‑line, VOD, merchandising, znaczenie dźwięku w dystrybucji w kinie i innych mediach, aspekty prawne. Wśród autorów są także nasi Studenci!

Zachęcamy do lektury, a autorom serdecznie gratulujemy!