Pierwsza dwusetka dla WDIB

W prestiżowym czasopiśmie naukowym „The Journal of Academic Librarianship” (ISSN 0099-1333; Impact Factor 1,235) ukazał się artykuł pt. Polish university libraries social networking services during the COVID-19 pandemic spring term lockdown autorstwa dr. Grzegorza Gmiterka, pracownika Katedry Bibliografii i Dokumentacji WDIB.

Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102331

Czasopismo "The Journal of Academic Librarianship" znajduje się na liście ministerialnej z przypisaną punktacją 200 pkt.

Gratulujemy!