Udostępniamy całą książkę dra Wiesława Cetery pt. "IKS – Informatyka, Komputery, Systemy 1986 – 1989. Studium przypadku"!

okladkaIKSKsiążka "IKS – Informatyka, Komputery, Systemy 1986 – 1989. Studium przypadku" poświęcona jest jednemu z pierwszych pism informatycznych dla młodzieży w
Polsce. Periodyk ten był miesięcznikiem, którego nakład w latach 1986 – 1989 osiągnął 200 tys. egzemplarzy. Zważywszy na czas publikacji i liczbę czytelników „IKS-a”, warto przypomnieć jego historię.
Zapraszamy do lektury!

Link do pobrania znajduje się w załączniku pod artykułem.

Recenzja z okładki:

Dzieło Wiesława Cetery - założyciela i redaktora naczelnego jednego z dwóch wysokonakładowych pism informatycznych – IKS (Informatyka, Komputery, Systemy), jest jednym z pierwszych dotyczących historii informatyki w Polsce. Autor, na kanwie analizy wysokonakładowego miesięcznika IKS, pamiętając o ówczesnym rynku czasopism informatycznych, w sposób trafny i interesujący, ukazał obraz pierwszych lat personalnych komputerów (sprzęt, oprogramowanie, edukacja) w Polsce.

Zasygnalizowane w książce fakty dotyczące organizacji wydawnictwa, a przede wszystkim treści publikowanych w piśmie dokumentują minione lata (1986 - 1989) komputeryzacji. Pogłębiona analiza jakościowa i ilościowa zawartości IKS-a ukazuje - wówczas nowe – nadal w większości aktualne - problemy (min.: finanse, edukacja, dystrybucja, druk) związane z informatyką XXI wieku.

Książka W. Cetery to nadzwyczaj cenne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków działalności wydawniczej, nauczycieli informatyki i wszystkich zainteresowanych dziejami komputeryzacji i historią prasy.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek