Monografia dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” - recenzja w magazynie "Poligrafika"

I okladkaMONOW załączniku pod artykułem zamieszczamy recenzję monografii dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” oraz okładkę wraz ze stroną tytułową. 

Recenzja z okładki:

„Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989 – 2014” autorstwa dr inż. Wiesława Cetery to bardzo interesujące dzieło analizujące rozwój i transformację polskiej poligrafii w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Czytelnik znajdzie tu nie tylko rzetelnie przeprowadzone analizy danych statystycznych, ale również naukowo opracowane i opatrzone wnioskami badania licznych przedsiębiorstw poligraficznych w latach 1989 – 2014. Bardzo ciekawe są też informacje dotyczące historii tego przemysłu w okresie międzywojennym i bezpośrednio po II Wojnie Światowej. Praca napisana jest tak, że zainteresuje nie tylko fachowców z dziedziny, ale będzie cennym materiałem do przemyśleń dla szerszego grona czytelników.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski