Książki i inne publikacje naukowe

Monografia: Rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce (Autorzy Joanna Jedel, Jarosław Kończak)

Okladka Jedel KonczakW Polsce sport jest niedofinansowany, a jednocześnie nie wykorzystujemy funduszy, które praktycznie „leżą na ulicy”. Choć sport, to obok kultury i gospodarki, jedna z wizytówek kraju, świadcząca o jego sukcesie, to jednak wymaga wizji, która przez lata będzie konsekwentnie realizowana. Przy czym sama aktywność Państwa na tym polu nie wystarczy. Potrzeba kapitału prywatnego. Dlatego jednym z najważniejszych źródeł wspierania sportu, zarówno w Polsce, jak i innych krajach jest sponsoring sportowy.

Monografia Rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce (wydana przez Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w listopadzie 2019) koncentruje się zarówno na kwestiach dotyczących rynku sportowego, jak i sponsoringu sportowego w Polsce. Opisano m.in. płaszczyzny funkcjonowania rynku sportu odnosząc się do aspektów polityczno – prawnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, a także rynek sportu w Polsce. Przedstawiono zarówno tradycyjne, jak i nowe ujęcie sponsoringu, a także sposoby finansowania związków sportowych, jak i wsparcie rynku przez Spółki Skarbu Państwa. W monografii znalazło się również miejsce dla perspektywy funkcjonowania rynku sponsoringu sportowego w Polsce.

Adresatami książki są bezpośredni jak i pośredni uczestnicy rynku sportu, a w szczególności zarządy, członkowie rad nadzorczych, inwestorzy i doradcy, wyższa i średnia kadra menedżerska, ludzie nauki, biznesu oraz instytucji z otoczenia klubów sportowych, uczestnicy studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu ekonomii i zarządzania w sporcie, studenci zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich oraz doktoranckich. Publikacja stanowi płaszczyznę do rozważań dla osób prowadzących prace badawczo-naukowe.

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym –nowa książka Dariusza Tworzydło

W sprzedaży jest już dostępna nowa książka, która kompleksowo omawia najważniejsze aspekty crisis management. Autorem publikacji Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie jest Dariusz Tworzydło. Poza niezbędną dawką wiedzy teoretycznej, książka zawiera wiele praktycznych wskazówek, case study oraz nowe, niepublikowane dotąd modele zarządzania kryzysem. Wydawcą książki jest DIFIN.

Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym to publikacja, w której można znaleźć wiele nowych modeli do praktycznego zastosowania w obszarze ochrony i budowania wizerunku. Zostały one zweryfikowane empirycznie, a powstały między innymi w oparciu o doświadczenia praktyczne autora. Książka jest uzupełniona o konkretne wskazówki dotyczące reagowania w przypadku kryzysu wizerunkowego.

Czytaj więcej...

Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku, przedstawiamy publikację poświęconą Zarządzaniu Big Data. Dotyczy ona w całości tytułowego zagadnienia - zawierając informacje, wskazówki i możliwości narzędzia XXI wieku. Celem publikacji  jest prezentacja aktualnych obszarów badań, najnowszych rezultatów i wytyczanie trendów dotyczących analizy niniejszego zagadnienia.

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_20190508_003801.jpg)IMG_20190508_003801.jpg2844 kB

Drugi i trzeci tom antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów dostępny on-line!

W świecie nastawionym na szybką konsumpcję i innowacyjne niespodzianki recepta na zwycięstwo jest kluczem do sukcesu. Nie trzeba dlatego nikogo przekonywać, jak bardzo istotną rolę w życiu człowieka odgrywa internet. Stanowiąc źródło relacji międzyludzkich i biznesowych stał się kopalnią wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. Zasoby danych, informacji i treści jakie w sobie posiada stały się inspiracją do stworzenia dalszych tomów Antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. Umiejętna rafinacja źródeł znajdujących się w zasięgu jednego kliknięcia przyczynia się do rozwoju nauki. W ramach inspiracji jej tworzenia studenci Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, piszący prace dyplomowe w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów, włożyli swój wkład w jej podwaliny, przyczyniając się do powstania niniejszej publikacji.

Oddając czytelnikom do rąk tom 2 i 3 Antologii należy uwrażliwić wszystkich, niezależnie od zainteresowań i profesji, na istotę działań i zastosowanie narzędzia Big Data w XXI wieku, jako czynnika generującego trendy w społeczeństwie.

Agata Opolska-Bielańska

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

 

Informacja o antologii dostępna na stronie http://logistykamediow.pl/site/

Załączniki:
Pobierz plik (okladki.pdf)okladki.pdf5824 kB

Ćwierkający Donald Trump – nowa książka LBM UW!

Cwierkajacy mockupZ końcem 2018 r. ukazała się kolejna publikacja zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW – monografia wieloautorska zatytułowana „Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? Od analizy dyskursu po badania okulograficzne” (T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera i inni; recenzowana przez dr hab. Agnieszkę Hess z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dra hab. Radosława Pawelca z Uniwersytetu Warszawskiego). Autorzy poddają wieloaspektowemu oglądowi interesujący fenomen medialno-polityczny, jakim jest wykorzystywanie mediów społecznościowych (na przykładzie Twittera) jako narzędzia kształtowania nowoczesnej „miękkiej siły” (soft power). Koncept ten opie¬ra się na zdolności kształtowania preferencji innych ludzi i podmiotów bez użycia nacisku czy przemocy, a raczej za pomocą zasobów kulturowych danego kraju. W tym procesie wykorzystuje się rozmaite praktyki dyplomatyczne i narzędzia komunikacji użyteczne na poziomie międzynarodowym, w tym Twittera, którego rosnące znaczenie w prowadzeniu dyplomacji publicznej oddaje coraz popularniejszy termin „Twiplomacy”.

W książce „Ćwierkający Donald Trump” zrelacjonowano projekt badawczy, którego celem było zdobycie wiedzy w trzech obszarach tematycznych: 1) jak wyglą¬dała aktywność Donalda Trumpa na Twitterze w określonym, ważnym dla tego polityka okresie – gdy próbował spełnić jedną z ważniejszych obietnic kampanii, czyli zastąpić Obamacare; 2) jak ta aktywność rezo¬nowała w polskim dyskursie prasowym; 3) czy i jak użytkownicy mediów społecznościowych korzystają z Twittera oraz jak oceniają działalność Trumpa na tej platformie. Projekt został podzielony na cztery powiązane ze sobą części, które zo¬stały odwzorowane w strukturze monografii. Pierwszą częścią badania była analiza profilu prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze. Część druga została poświęcona analizie polskiego dyskursu prasowego – sprawdzano, czy polscy dziennikarze (i eksperci) w sposób rzetelny przywołują in¬ternetowe (twitterowe) wypowiedzi Trumpa, a także jak i w jakich kontekstach polskie media drukowane pisały o komunikacji prezydenta Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem jego konta na Twitterze. Trzecia część projektu obejmowała ankietę dotyczącą sposobu korzy¬stania z mediów społecznościowych, natomiast czwarta polegała na analizie odbioru mediów spo¬łecznościowych (zwłaszcza Twittera) – obejmowała zogniskowane wy¬wiady grupowe oraz badanie okulograficzne.

Do książki dołączono również aneks, przedstawiający wyniki badania metodą CATI, dotyczącego opinii Polaków na temat oficjalnej wizyty Donalda Trumpa w Polsce oraz samej prezydentury tego polityka.

Książka już w sprzedaży: http://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4080-cwierkajacy-donald-trump.html

E-book do kupienia tutaj: https://virtualo.pl/ebook/cwierkajacy-donald-trump-czym-jest-twitter-dla-uzytkownikowdziennikarzy-i-i238251/

Zapraszamy do lektury!

„Komunikowanie w świecie aplikacji” – publikacja pokonferencyjna po VIII OKMM

Komunikowanie mockupUkazała się kolejna publikacja, będąca owocem dorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców i towarzyszących jej warsztatów metodologicznych (tym razem VIII OKMM, 16–17 listopada 2017 roku, Uniwersytet Warszawski). Tym razem podczas konferencji, warsztatów i w publikacji podjęto analizy dotyczące idei aplikacji i ich funkcjonalności. Ta przestrzeń naukowej eksploracji wydaje się szczególnie istotna w czasach postępującej mediatyzacji kolejnych obszarów życia. Technologiczny postęp, globalizacja, konwergencja i mediatyzacja zmieniają sposoby percepcji świata przez człowieka, a jednym z kluczowych nowoczesnych narzędzi technologicznych staje się aplikacja. Tymczasem słowo aplikacja – pomimo częstego wykorzystywania – nie jest definiowane jednoznacznie, a zmieniające się dynamicznie funkcjonalności aplikacji tworzą nie tylko nowe możliwości, ale i nowe zagrożenia dla użytkowników. Dlatego podjęcie naukowej refleksji dotyczącej tych nowoczesnych narzędzi wydaje się użyteczne i interesujące.

Pomieszczone w tomie „Komunikowanie w świecie aplikacji” (red. T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera; recenzowana przez dra Bartłomieja Łódzkiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dra hab. Roberta Cieślaka z Uniwersytetu Warszawskiego) teksty można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to artykuły odnoszące się przede wszystkim do funkcjonalności aplikacji i stwarzanych przez nie możliwości komunikowania osób i instytucji (aplikacje jako platforma promocji i perswazji, ale także jako narzędzie gromadzenia danych). Autorzy drugiej grupy tekstów koncentrują się przede wszystkim na użytkownikach aplikacji – głownie ludziach młodych, studentach, którzy nie tylko intensywnie korzystają z tego narzędzia, ale i mają na jego temat dość sprecyzowane opinie i sądy.

Zebrane teksty dowodzą wielowątkowości i złożoności zagadnienia, jakim jest korzystanie z aplikacji przez współczesnych użytkowników mediów. Obrazują jednocześnie, jak wiele jeszcze ustaleń winno być na tym polu poczynionych i jak niełatwe – koncepcyjnie, metodologicznie, technologicznie – jest podejmowanie usystematyzowanych badań nad aplikacjami jako narzędziami komunikacji. Mamy nadzieję, że książka „Komunikowanie w świecie aplikacji” choć w małej części tę lukę wypełni i zachęci do dyskusji i kolejnych analiz w tym obszarze. Zapraszamy do lektury!

Dr hab. inż. Wiesław Cetera na łamach The Journal of the Print Historical Society

W najnowszym numerze The Journal of the Print Historical Society artykuł W. Cetery wśród siedmiu drukowanych materiałów. W JPHS nie było dotąd polskich autorów, a polska poligrafia na tych międzynarodowych łamach nie istniała. The Polish printing industry after 1945: with a case-study of the Buszczyński printing house jest pierwszym tekstem o bolesnych dla branży latach nacjonalizacji (i dotąd nie analizowanych).

The Journal of the Print Historical Society to czasopismo naukowe o największej wśród poligrafów renomie poświęcone historii poligrafii i edytorstwa. Publikowane artykuły dotyczą między innymi: historii procesów drukarskich, projektowania i budowy maszyn drukarskich, projektów typograficznych; druku prasy, książek, czasopisma i druków ulotnych a także podłoży drukarskich (papier, pergamin itp.) oraz introligatorstwa, kaligrafii i grafiki. Istotne miejsce zajmuje w nim również tematyka ekonomiczna oraz zagadnienia dotyczące organizacji produkcji.

Załączniki:
Pobierz plik (JPHS.pdf)JPHS.pdf1487 kB

Ukazała się książka pod red. A. Kamler i I. Pugacewicz Wkład Polaków w kulturę Europy I Świata. Skromni ludzie – wielkie dokonania. Tom II

Wklad okladkaKolejny, drugi tom serii „Wkład Polaków w kulturę Europy i świata”, podobnie jak poprzedni, wydany w 2016 r., pokazuje sylwetki Polaków, których nazwiska, oprócz Władysława Mickiewicza czy Tadeusza Kościuszki, nie są szczególnie znane. Są to postacie dalekiego planu, których praca została jednak doceniona przez nauki szczegółowe. Spośród dziewięciu osób wybranych do bieżącego tomu aż pięć swoje życie zawodowe kształtowało i rozwijało bądź kończyło na terenie Francji. Tak było w przypadku Władysława Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Wacława Gasztowtta, Wojciecha Kazimirskiego i Edwarda Pomiana Pożerskiego.

Ukazała się książka prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert i mgr Elżbiety Maruszak wpisująca się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

okl„Autorki przedstawiły bardzo atrakcyjną i nowatorską książkę, łączącą wątek opowieści biograficznej z prezentacją rysunku i malarstwa głównego bohatera. Jest nim jeden z tysięcy polskich żołnierzy - tułaczy, który po klęsce wrześniowej nie złożył broni i przez Karpaty ruszył do Libanu i dalej do Syrii, gdzie zameldował się w nowo sformowanej polskiej Brygadzie Karpackiej właśnie. Jak wiadomo, historiografia polskiego czynu zbrojnego w II wojnie światowej i dziejów emigracji powojennej jest przebogata. Jednak w tym wypadku otrzymujemy coś wyjątkowego. Oto Autorki dotarły na drugą półkulę, do Martin Coronado pod Buenos Aires w Argentynie, gdzie w Polskim Ośrodku Katolickim odkryły zapomniane dokumenty i pamiątki żołnierzy gen. Władysława Andersa”.
z rec. prof. dr hab. Krzysztofa Komorowskiego