Książki i inne publikacje naukowe

„Komunikowanie w świecie aplikacji” – publikacja pokonferencyjna po VIII OKMM

Komunikowanie mockupUkazała się kolejna publikacja, będąca owocem dorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców i towarzyszących jej warsztatów metodologicznych (tym razem VIII OKMM, 16–17 listopada 2017 roku, Uniwersytet Warszawski). Tym razem podczas konferencji, warsztatów i w publikacji podjęto analizy dotyczące idei aplikacji i ich funkcjonalności. Ta przestrzeń naukowej eksploracji wydaje się szczególnie istotna w czasach postępującej mediatyzacji kolejnych obszarów życia. Technologiczny postęp, globalizacja, konwergencja i mediatyzacja zmieniają sposoby percepcji świata przez człowieka, a jednym z kluczowych nowoczesnych narzędzi technologicznych staje się aplikacja. Tymczasem słowo aplikacja – pomimo częstego wykorzystywania – nie jest definiowane jednoznacznie, a zmieniające się dynamicznie funkcjonalności aplikacji tworzą nie tylko nowe możliwości, ale i nowe zagrożenia dla użytkowników. Dlatego podjęcie naukowej refleksji dotyczącej tych nowoczesnych narzędzi wydaje się użyteczne i interesujące.

Pomieszczone w tomie „Komunikowanie w świecie aplikacji” (red. T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera; recenzowana przez dra Bartłomieja Łódzkiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dra hab. Roberta Cieślaka z Uniwersytetu Warszawskiego) teksty można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to artykuły odnoszące się przede wszystkim do funkcjonalności aplikacji i stwarzanych przez nie możliwości komunikowania osób i instytucji (aplikacje jako platforma promocji i perswazji, ale także jako narzędzie gromadzenia danych). Autorzy drugiej grupy tekstów koncentrują się przede wszystkim na użytkownikach aplikacji – głownie ludziach młodych, studentach, którzy nie tylko intensywnie korzystają z tego narzędzia, ale i mają na jego temat dość sprecyzowane opinie i sądy.

Zebrane teksty dowodzą wielowątkowości i złożoności zagadnienia, jakim jest korzystanie z aplikacji przez współczesnych użytkowników mediów. Obrazują jednocześnie, jak wiele jeszcze ustaleń winno być na tym polu poczynionych i jak niełatwe – koncepcyjnie, metodologicznie, technologicznie – jest podejmowanie usystematyzowanych badań nad aplikacjami jako narzędziami komunikacji. Mamy nadzieję, że książka „Komunikowanie w świecie aplikacji” choć w małej części tę lukę wypełni i zachęci do dyskusji i kolejnych analiz w tym obszarze. Zapraszamy do lektury!

Dr hab. inż. Wiesław Cetera na łamach The Journal of the Print Historical Society

W najnowszym numerze The Journal of the Print Historical Society artykuł W. Cetery wśród siedmiu drukowanych materiałów. W JPHS nie było dotąd polskich autorów, a polska poligrafia na tych międzynarodowych łamach nie istniała. The Polish printing industry after 1945: with a case-study of the Buszczyński printing house jest pierwszym tekstem o bolesnych dla branży latach nacjonalizacji (i dotąd nie analizowanych).

The Journal of the Print Historical Society to czasopismo naukowe o największej wśród poligrafów renomie poświęcone historii poligrafii i edytorstwa. Publikowane artykuły dotyczą między innymi: historii procesów drukarskich, projektowania i budowy maszyn drukarskich, projektów typograficznych; druku prasy, książek, czasopisma i druków ulotnych a także podłoży drukarskich (papier, pergamin itp.) oraz introligatorstwa, kaligrafii i grafiki. Istotne miejsce zajmuje w nim również tematyka ekonomiczna oraz zagadnienia dotyczące organizacji produkcji.

Załączniki:
Pobierz plik (JPHS.pdf)JPHS.pdf1487 kB

Ukazała się książka pod red. A. Kamler i I. Pugacewicz Wkład Polaków w kulturę Europy I Świata. Skromni ludzie – wielkie dokonania. Tom II

Wklad okladkaKolejny, drugi tom serii „Wkład Polaków w kulturę Europy i świata”, podobnie jak poprzedni, wydany w 2016 r., pokazuje sylwetki Polaków, których nazwiska, oprócz Władysława Mickiewicza czy Tadeusza Kościuszki, nie są szczególnie znane. Są to postacie dalekiego planu, których praca została jednak doceniona przez nauki szczegółowe. Spośród dziewięciu osób wybranych do bieżącego tomu aż pięć swoje życie zawodowe kształtowało i rozwijało bądź kończyło na terenie Francji. Tak było w przypadku Władysława Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Wacława Gasztowtta, Wojciecha Kazimirskiego i Edwarda Pomiana Pożerskiego.

Ukazała się książka prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert i mgr Elżbiety Maruszak wpisująca się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

okl„Autorki przedstawiły bardzo atrakcyjną i nowatorską książkę, łączącą wątek opowieści biograficznej z prezentacją rysunku i malarstwa głównego bohatera. Jest nim jeden z tysięcy polskich żołnierzy - tułaczy, który po klęsce wrześniowej nie złożył broni i przez Karpaty ruszył do Libanu i dalej do Syrii, gdzie zameldował się w nowo sformowanej polskiej Brygadzie Karpackiej właśnie. Jak wiadomo, historiografia polskiego czynu zbrojnego w II wojnie światowej i dziejów emigracji powojennej jest przebogata. Jednak w tym wypadku otrzymujemy coś wyjątkowego. Oto Autorki dotarły na drugą półkulę, do Martin Coronado pod Buenos Aires w Argentynie, gdzie w Polskim Ośrodku Katolickim odkryły zapomniane dokumenty i pamiątki żołnierzy gen. Władysława Andersa”.
z rec. prof. dr hab. Krzysztofa Komorowskiego

Prezentujemy pierwszy tom "Antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów"

antologiaPrezentujemy pierwszy tom "Antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów", który ukazał się w serii Media początku XXI wieku, pod redakcją naukową dr Agaty Opolskiej-Bielańskiej. Niniejsza publikacja stanowi zbiór wybranych spośród najlepszych prac dyplomowych studentów kierunku Logistyka Mediów. Zamieszczone opracowania zawierają cenne i aktualne informacje dotyczące Logistyki Mediów oraz wskazują nowe trendy w kierunku.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wszystkich zainteresowanych życiem przedsiębiorstw medialnych oraz technikami stosowanymi w kuluarach mediów.
Katedra Technologii Informacyjnych Mediów.

"Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji"

Dr Krzysztof Kaszewski autorem książki "Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji"! Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Semper, a Wy możecie pobrać ją w wersji elektronicznej! Zachęcamy do lektury!

Załączniki:
Pobierz plik (! K.Kaszewski - Media o sobie.pdf)! K.Kaszewski - Media o sobie.pdf4390 kB

Pierwszy numer Zeszytów Naukowych

W Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów wydany został pierwszy numer Zeszytów Naukowych, które dokumentują zainteresowania absolwentów. Zeszyt jest dowodem ich dociekliwości badawczej, kompetencji komunikacyjnych i dojrzałości zawodowej.

Prace zawarte w Zeszytach są nowatorskie, innowacyjne i stanowią podsumowanie dotychczasowej edukacji.

Zeszyty Naukowe Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. A. Opolska-Bielańska [red.], Warszawa KTIM 2018, 562 ss. ISBN 978-83-950555-0-8

Załączniki:
Pobierz plik (Okladka_blue_druk(1).pdf)Okladka_blue_druk(1).pdf537 kB

„Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne”. Pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty, Piotra Tafiłowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej.

OkładkaNakładem Wydawnictwa SBP ukazała się nowa książka z cyklu Miscellanea Informatologica Varsoviensia (tom IX), pod redakcją wykładowców WDIB UW: prof. Barbary Sosińskiej-Kalaty, dr hab. Piotra Tafiłowskiego i dr Zuzanny Wiorogórskiej. Książka jest pokłosiem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka o informacji w okresie zmian”, zorganizowanej przez Katedrę Informatologii WDiB UW. Zawiera 24 artykuły pogrupowane w czterech częściach tematycznych: Nowe trendy, nowe idee; Innowacje w praktyce informacji naukowej; Innowacje w informacyjnych usługach bibliotecznych, bibliograficznych i archiwalnych; Usługi informacyjne w kulturze, biznesie, gospodarce i ochronie zdrowia. Zapraszamy do lektury.