Książki i inne publikacje naukowe

dr hab. Robert Kotowski - „Dziennik Maryi S.”

W ostatnich dniach ukazała się publikacja pt. „Dziennik Maryi S.”, której autorem jest wykładowca WDIB UW dr hab. Robert Kotowski (Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury).
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury !

Zapraszamy także do wysłuchania audycji radiowej poświęconej publikacji :
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Dziennik-zony-Henryka-Sienkiewicza/48145

Załączniki:
Pobierz plik (okladka- dziennik.pdf)okladka- dziennik.pdf5346 kB

Artykuł prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert w książce „Muzeum etyczne” (Kraków 2017)

1W książce pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej „Muzeum etyczne…” (Kraków 2017) wśród tekstów wybitnych polskich humanistów i muzealników ukazał się ilustrowany pięknymi zdjęciami artykuł prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert pt. „Polacy i Droga Krzyżowa w Jerozolimie” będący rezultatem prac badawczych prowadzonych w Izraelu w ramach programu dotyczącego ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego zainicjowanego przez prof. dr hab. Dariusza Kuźminę.

Nowy "Magazyn Medioznawcy"!

okadkafrontOddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Magazynu Medioznawcy” – numer szczególny, bo po raz pierwszy afiliowany przy nowo powstałym Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W murach nowego Wydziału kontynuujemy nasze poszukiwania medialnych sensów, mechanizmów i interesujących, złożonych zjawisk. Zadajemy pytania o zasady funkcjonowania współczesnych mediów oraz roli, jaką odgrywają w społeczeń- stwach XXI wieku.

Jak zapewne zauważyli już stali Czytelnicy, na łamach „Magazynu Medioznawcy” gościmy coraz szersze grono także młodych autorów (nie tylko akademików), które przyrasta wraz z rozwojem środowiska Laboratorium Badań Medio- znawczych UW. Nowi autorzy „Magazynu Medioznawcy” to studenci i doktoranci na stałe współpracujący z LBM UW, zaangażowani w rozmaite projekty badawcze, przygotowujący osadzone empirycznie prace dyplomowe, a przede wszystkim ciekawi świata (zwłaszcza świata mediów) młodzi ludzie. Młodzi badacze, pod okiem doświadczonych opiekunów naukowych i recenzentów, przygotowują krótkie analizy dotyczące zawartości i mechanizmów działania mediów.

Czytaj więcej...

Uwaga, udostępniamy całą książkę pt. "Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne" pod redakcją dra Wiesława Cetery i dra Krzysztofa Kowalika!

0001Uwaga, udostępniamy całą książkę pt. "Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne" pod redakcją dra Wiesława Cetery i dra Krzysztofa Kowalika! Plik w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Logistyka mediów - 2014 mono.pdf)Logistyka mediów - 2014 mono.pdf1949 kB

Dr Wiesław Cetera i dr Agata Opolska-Bielańska - "Logistyka i administrowanie w mediach: aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia"

I okladka Log i Adm w mediachUwaga, udostępniamy wersję PDF książki pod redakcją naukową dra Wiesława Cetery i dr Agaty Opolskiej-Bielańskiej pt. "Logistyka i administrowanie w mediach: aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia". Miłej lektury!

"Gry w komunikacji" - T. Gackowski, K. Brylska

gryPierwsza, wydana pod auspicjami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, monografia redakcyjna (T. Gackowski, K. Brylska) z zakresu nauk o mediach - "Gry w komunikacji". Seria „Media początku XXI wieku", t. 30, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016

Recenzje z okładki:
„Grywalizacja czy democratainment to funkcjonujące od niedawna pojęcia dotyczące zastosowania mechanizmu gier i zabawy w działaniach marketingowych, politycznych, wykorzystywania formy rozrywkowej w komunikacji nie tylko medialnej. Terminy te to słowa kluczowe w prezentowanej książce. Wszystkie teksty prezentują wyniki badań empirycznych ostatnio przeprowadzonych. Wszystkie dotyczą pierwiastka zabawy w komunikacji i zostały napisane nie tylko ciekawie, ale mogą służyć studentom jako dobry przykład profesjonalnie prezentowanego warsztatu naukowego. Polecam zatem szczególnie opiekunom wszystkich prac dyplomowych z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej”. 
Prof. dr hab. JERZY OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
„Książka Gry w komunikacji to interesujący przyczynek do dyskusji nad funkcjonowaniem współczesnych systemów medialnych w kontekście gier i grywalizacji. Praca jest adresowana do Czytelnika, któremu nieobce są problemy szeroko rozumianych koncepcji gier, popularnych przecież jako metafora wyjaśniająca zachowania ludzkie w naukach społecznych i humanistycznych. Tematyka przyjętą jako główna oś rozważań dominuje w tomie i wszystkie artykuły są jej konsekwentnie poświęcone,
co sprawia, że tom należy uznać za udaną próbę poszukiwania wyjaśnienia funkcjonowania współczesnych mediów w kontekście gier. Książka będzie istotną pomocą dydaktyczną dla wszystkich studentów kierunków akademickich: dziennikarstwo, projektowanie komunikacji, politologia, socjologia. Otrzymaliśmy tu ciekawą pracę, sprawnie napisaną, dotyczącą ważnego zakresu tematycznego”.
Prof. dr hab. MAREK JEZIŃSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Monografia dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” - recenzja w magazynie "Poligrafika"

I okladkaMONOW załączniku pod artykułem zamieszczamy recenzję monografii dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” oraz okładkę wraz ze stroną tytułową. 

Recenzja z okładki:

„Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989 – 2014” autorstwa dr inż. Wiesława Cetery to bardzo interesujące dzieło analizujące rozwój i transformację polskiej poligrafii w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Czytelnik znajdzie tu nie tylko rzetelnie przeprowadzone analizy danych statystycznych, ale również naukowo opracowane i opatrzone wnioskami badania licznych przedsiębiorstw poligraficznych w latach 1989 – 2014. Bardzo ciekawe są też informacje dotyczące historii tego przemysłu w okresie międzywojennym i bezpośrednio po II Wojnie Światowej. Praca napisana jest tak, że zainteresuje nie tylko fachowców z dziedziny, ale będzie cennym materiałem do przemyśleń dla szerszego grona czytelników.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski

Udostępniamy całą książkę dra Wiesława Cetery pt. "IKS – Informatyka, Komputery, Systemy 1986 – 1989. Studium przypadku"!

okladkaIKSKsiążka "IKS – Informatyka, Komputery, Systemy 1986 – 1989. Studium przypadku" poświęcona jest jednemu z pierwszych pism informatycznych dla młodzieży w
Polsce. Periodyk ten był miesięcznikiem, którego nakład w latach 1986 – 1989 osiągnął 200 tys. egzemplarzy. Zważywszy na czas publikacji i liczbę czytelników „IKS-a”, warto przypomnieć jego historię.
Zapraszamy do lektury!

Link do pobrania znajduje się w załączniku pod artykułem.

Recenzja z okładki:

Dzieło Wiesława Cetery - założyciela i redaktora naczelnego jednego z dwóch wysokonakładowych pism informatycznych – IKS (Informatyka, Komputery, Systemy), jest jednym z pierwszych dotyczących historii informatyki w Polsce. Autor, na kanwie analizy wysokonakładowego miesięcznika IKS, pamiętając o ówczesnym rynku czasopism informatycznych, w sposób trafny i interesujący, ukazał obraz pierwszych lat personalnych komputerów (sprzęt, oprogramowanie, edukacja) w Polsce.

Zasygnalizowane w książce fakty dotyczące organizacji wydawnictwa, a przede wszystkim treści publikowanych w piśmie dokumentują minione lata (1986 - 1989) komputeryzacji. Pogłębiona analiza jakościowa i ilościowa zawartości IKS-a ukazuje - wówczas nowe – nadal w większości aktualne - problemy (min.: finanse, edukacja, dystrybucja, druk) związane z informatyką XXI wieku.

Książka W. Cetery to nadzwyczaj cenne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków działalności wydawniczej, nauczycieli informatyki i wszystkich zainteresowanych dziejami komputeryzacji i historią prasy.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek