Książki i inne publikacje naukowe

Uwaga, udostępniamy całą książkę pt. "Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne" pod redakcją dra Wiesława Cetery i dra Krzysztofa Kowalika!

0001Uwaga, udostępniamy całą książkę pt. "Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne" pod redakcją dra Wiesława Cetery i dra Krzysztofa Kowalika! Plik w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Logistyka mediów - 2014 mono.pdf)Logistyka mediów - 2014 mono.pdf1949 kB

Dr Wiesław Cetera i dr Agata Opolska-Bielańska - "Logistyka i administrowanie w mediach: aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia"

I okladka Log i Adm w mediachUwaga, udostępniamy wersję PDF książki pod redakcją naukową dra Wiesława Cetery i dr Agaty Opolskiej-Bielańskiej pt. "Logistyka i administrowanie w mediach: aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia". Miłej lektury!

"Gry w komunikacji" - T. Gackowski, K. Brylska

gryPierwsza, wydana pod auspicjami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, monografia redakcyjna (T. Gackowski, K. Brylska) z zakresu nauk o mediach - "Gry w komunikacji". Seria „Media początku XXI wieku", t. 30, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016

Recenzje z okładki:
„Grywalizacja czy democratainment to funkcjonujące od niedawna pojęcia dotyczące zastosowania mechanizmu gier i zabawy w działaniach marketingowych, politycznych, wykorzystywania formy rozrywkowej w komunikacji nie tylko medialnej. Terminy te to słowa kluczowe w prezentowanej książce. Wszystkie teksty prezentują wyniki badań empirycznych ostatnio przeprowadzonych. Wszystkie dotyczą pierwiastka zabawy w komunikacji i zostały napisane nie tylko ciekawie, ale mogą służyć studentom jako dobry przykład profesjonalnie prezentowanego warsztatu naukowego. Polecam zatem szczególnie opiekunom wszystkich prac dyplomowych z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej”. 
Prof. dr hab. JERZY OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
„Książka Gry w komunikacji to interesujący przyczynek do dyskusji nad funkcjonowaniem współczesnych systemów medialnych w kontekście gier i grywalizacji. Praca jest adresowana do Czytelnika, któremu nieobce są problemy szeroko rozumianych koncepcji gier, popularnych przecież jako metafora wyjaśniająca zachowania ludzkie w naukach społecznych i humanistycznych. Tematyka przyjętą jako główna oś rozważań dominuje w tomie i wszystkie artykuły są jej konsekwentnie poświęcone,
co sprawia, że tom należy uznać za udaną próbę poszukiwania wyjaśnienia funkcjonowania współczesnych mediów w kontekście gier. Książka będzie istotną pomocą dydaktyczną dla wszystkich studentów kierunków akademickich: dziennikarstwo, projektowanie komunikacji, politologia, socjologia. Otrzymaliśmy tu ciekawą pracę, sprawnie napisaną, dotyczącą ważnego zakresu tematycznego”.
Prof. dr hab. MAREK JEZIŃSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Monografia dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” - recenzja w magazynie "Poligrafika"

I okladkaMONOW załączniku pod artykułem zamieszczamy recenzję monografii dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” oraz okładkę wraz ze stroną tytułową. 

Recenzja z okładki:

„Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989 – 2014” autorstwa dr inż. Wiesława Cetery to bardzo interesujące dzieło analizujące rozwój i transformację polskiej poligrafii w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Czytelnik znajdzie tu nie tylko rzetelnie przeprowadzone analizy danych statystycznych, ale również naukowo opracowane i opatrzone wnioskami badania licznych przedsiębiorstw poligraficznych w latach 1989 – 2014. Bardzo ciekawe są też informacje dotyczące historii tego przemysłu w okresie międzywojennym i bezpośrednio po II Wojnie Światowej. Praca napisana jest tak, że zainteresuje nie tylko fachowców z dziedziny, ale będzie cennym materiałem do przemyśleń dla szerszego grona czytelników.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski

Udostępniamy całą książkę dra Wiesława Cetery pt. "IKS – Informatyka, Komputery, Systemy 1986 – 1989. Studium przypadku"!

okladkaIKSKsiążka "IKS – Informatyka, Komputery, Systemy 1986 – 1989. Studium przypadku" poświęcona jest jednemu z pierwszych pism informatycznych dla młodzieży w
Polsce. Periodyk ten był miesięcznikiem, którego nakład w latach 1986 – 1989 osiągnął 200 tys. egzemplarzy. Zważywszy na czas publikacji i liczbę czytelników „IKS-a”, warto przypomnieć jego historię.
Zapraszamy do lektury!

Link do pobrania znajduje się w załączniku pod artykułem.

Recenzja z okładki:

Dzieło Wiesława Cetery - założyciela i redaktora naczelnego jednego z dwóch wysokonakładowych pism informatycznych – IKS (Informatyka, Komputery, Systemy), jest jednym z pierwszych dotyczących historii informatyki w Polsce. Autor, na kanwie analizy wysokonakładowego miesięcznika IKS, pamiętając o ówczesnym rynku czasopism informatycznych, w sposób trafny i interesujący, ukazał obraz pierwszych lat personalnych komputerów (sprzęt, oprogramowanie, edukacja) w Polsce.

Zasygnalizowane w książce fakty dotyczące organizacji wydawnictwa, a przede wszystkim treści publikowanych w piśmie dokumentują minione lata (1986 - 1989) komputeryzacji. Pogłębiona analiza jakościowa i ilościowa zawartości IKS-a ukazuje - wówczas nowe – nadal w większości aktualne - problemy (min.: finanse, edukacja, dystrybucja, druk) związane z informatyką XXI wieku.

Książka W. Cetery to nadzwyczaj cenne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków działalności wydawniczej, nauczycieli informatyki i wszystkich zainteresowanych dziejami komputeryzacji i historią prasy.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek

"Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator 2. Polonika w bibliotekach obcych".

sWspółczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator 2. Polonika w bibliotekach obcych. Oprac. Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski, MKiDN, Warszawa 2016, 1010 s.

Tom powstał w ramach prac prowadzonych w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN (program Rejestracja zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego). Wyniki kwerendy z lat 2006-2009 zamieszczono w tomie pierwszym (2009), przybliżającym obraz bardzo skomplikowanej i trudnej sytuacji zbiorów polskich w bibliotekach polskich i polonijnych pozostających poza Krajem. Obecna część zawiera materiały rejestrujące kolekcje polskie w zbiorach obcych w latach 2009-2015. Odnotowane polonika pochodzą z 470 książnic w 54 krajach. Przedstawiono je w dwóch blokach. Pierwszy obejmuje opisy zasobów w całości lub w części określanych jako dziedzictwo kulturowe. Mieszczą się w nich zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, książki rzadkie, muzykalia, kartografia, ryciny, pamiątki historyczne, archiwalia, dokumenty fotograficzne, fonograficzne i elektroniczne), a także poszczególne obiekty lub ich zespoły związane z osobami oraz wydarzeniami, które pozostawiły ślad polskości w obcym środowisku. Blok drugi skupia skrócone noty książnic, o których udało się zebrać tylko niepełne informacje.

Ochrona dziedzictwa historycznego należy obecnie do priorytetów światowej polityki kulturalnej, realizowanej w wymiarach globalnych jak i narodowych. Skomplikowane i dramatyczne dzieje Polski spowodowały, że znaczna liczba cennych zbiorów, w tym kolekcji o szczególnym znaczeniu, znalazła się poza granicami Kraju. Pogłębiające się zagrożenia dla zachowania polskiego dziedzictwa piśmienniczego za granicą wymagają podejmowania kompleksowych środków zaradczych. Ich podstawą jest dokumentacja istniejących jeszcze zasobów z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych (m.in. digitalizacja obiektów zabytkowych i ich zespołów) oraz możliwości współpracy międzynarodowej ośrodków badawczych. 

"Theatrum Historiae" - artykuł autorstwa dra hab. Piotra Tafiłowskiego pt. "The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day"

skanowanie0001W najnowszym numerze czeskiego czasopisma "Theatrum Historiae" ukazał się artykuł autorstwa dra hab. Piotra Tafiłowskiego pt. "The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day". Serdecznie gratulujemy!