Aktywność naukowa pracowników

20.10 - 21.10.2016 - III KONFERENCJA NAUKOWA Logistyka i zarządzanie w mediach. Media Regionalne, Nowe Media, Monetyzacja

Konferencję organizował Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Kowalik, Krzysztof, dr - Oficjalny serwis internetowy samorządu gminnego – diagnoza funkcjonalności wybranych elementów. Próba typologizacji serwisów
 2. Opolska-Bielańska Agata, dr - Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w rozwoju przedsiębiorstwa
 3. Włodarczyk Bartłomiej, dr - Semantyczne wyszukiwanie informacji: w stronę baz wiedzy
 4. Bogdanowicz Izabela , dr - Czynniki istotne dla przepływu informacji w relacjach urzędników samorządowych z mediami lokalnymi
 5. Borończyk Mateusz lic. - Crowdfunding, czyli zrób to sam
 6. Cetera Wiesław, dr inż. - Między kasą a widownią
 7. Chlewicki Marcin, lic. - Mouse tracking jako narzędzie do oceny stron internetowych
 8. Gmiterek Grzegorz, dr - Zarządzanie informacją osobistą w kontekście wykorzystania oprogramowania do organizacji danych bibliograficznych
 9. Gogołek Włodzimierz, prof. dr hab. inż. - Z badań nad Rafinacją Big Data - Cyberbezpieczeństwo w mediach
 10. Grzegorek J., dr - Między kasą a widownią
 11. Jaruga Dariusz, mgr inż. - Nowe media – monetyzacja materiałów wideo
 12. Jupowicz-Ginalska, Anna dr - Koszt instytucjonalny dzienników regionalnych na podstawie wybranych tytułów Grupy Polska Press.

20.10 - 21.10. 2016 - Międzynarodowa konferencja naukowa Słowa klucze 2016

Konferencję organizowała Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Lewandowska-Jaros Dorota , dr - Słowa sztandarowe i symbole kolektywne w polskich informacjach prasowych z lat 60. XX w., przełomu wieków i współczesnych

19.10.2016 - Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego

Konferencję organizował Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Prawa i Administwacji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Jasiewicz Justyna, dr - Wie, umie, rozumie... jak dbać o prywatność w sieci. Kształtowanie wizerunku i prywatność w sieci jako kompetencje cyfrowe

10.10 - 13.10.2016 - European Conference of Information Literacy

Konferencję organizował Department of Information Management of Hacettepe University and Department of Information and Communication Sciences of Zagreb University.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Jasiewicz Justyna, dr - Relationality is the Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues and Their Potential Applications
 2. Kisilowska Małgorzata, dr hab. - Relationality is the Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues and Their Potential Applications
 3. Mierzecka Anna, dr - Relationality is the Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues and Their Potential Applications

28.09.2016 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań

Konferencję organizował Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Kakareko Ksenia, dr - Autocenzura i cenzura redakcyjna w polskiej polityce medialnej
 2. Kononiuk Tadeusz, dr hab. - Zawód dziennikarza. Poszukiwanie nowego paradygmatu

15.09 - 17.09.2016 - IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Konferencję organizowało Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Barlik Jacek dr, - Winning or loosing on social media: SM and Twitter role in awareness campaigns on homosexual civil unions and same-sex marriages in Poland and in the US
 2. Brylska Karolina dr, - Problematyzacja dyskursu medialnego podczas prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2015 r.
 3. Gackowski, Tomasz dr - Zmetaforyzowany świat medialny. Konflikt krymski na łamach polskiej prasy
  w latach 2014-2015
 4. Gajlewicz-Korab Katarzyna, dr - Nowe technologie a zmiany na rynku francuskiej prasy drukowanej
 5. Gogołek, Włodzimierz prof. dr hab. inż. - Rafinacja Big Data. Nowe źródło informacji dziennikarskiej
 6. Jaskiernia Alicja prof. UW dr hab., - Od NYTimes.com do BuzzFeed. Strategie mediów informacyjnych w sieci
 7. Jupowicz-Ginalska, Anna, dr - FOMO (fear of missing out) we współczesnej komunikacji - przedstawienie zjawiska i jego wpływu na konsumenta
 8. Kamińska-Chełminiak Kamila, dr - Rozgłośnia Polska RWE w okresie zimnej wojny (1952-1975)
 9. Kowalik Krzysztof, dr - Wykorzystanie narzędzi komunikacji sieciowej w oficjalnych serwisach samorządowych. Próba oceny ich roli i znaczenia na podstawie badań własnych
 10. Łoszewska-Ołowska, Maria dr - Anonimizacja danych oskarżonych będących osobami publicznymi w przekazach medialnych – sens i nonsens istniejących regulacji prawnych na tle rozwoju technologicznego
 11. Patera Mateusz mgr - Fakty, emocje, narracje - analiza narracyjna artykułów publicystycznych dotyczących aneksji Krymu publikowanych w polskiej prasie w lutym i marcu 2014 roku
 12. Przybysz Łukasz, dr - Etyka indywidualna a ład korporacyjny – wizerunkowe i ekonomiczne efekty kryzysu „Dieselgate” Volkswagena
 13. Szylko-Kwas Joanna dr, - Informacja na fotografii – pomiędzy tytułem drukowanym a stroną internetową

Uniwersytet Łódzki ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać do 3 kwietnia 2020 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

W załączeniu znajduje się ogłoszenie VI edycji konkursu oraz lista prac nominowanych i nagrodzonych w poprzednich edycjach . Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab jako ekspertka w panelu „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka - czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”

Czy bajka może zmienić świat? Łączyć ludzi? Rozwijać wyobraźnię? Budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu naszego wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań?

Na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas panelu eksperckiego pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka - czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”

W roli ekspertów wystąpili: dr hab. Teresa Skalska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski), mgr Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz mgr Krzysztof Łysak (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Panel zorganizowały: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.