Aktywność naukowa pracowników

28.09.2016 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań

Konferencję organizował Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Kakareko Ksenia, dr - Autocenzura i cenzura redakcyjna w polskiej polityce medialnej
 2. Kononiuk Tadeusz, dr hab. - Zawód dziennikarza. Poszukiwanie nowego paradygmatu

15.09 - 17.09.2016 - IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Konferencję organizowało Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Barlik Jacek dr, - Winning or loosing on social media: SM and Twitter role in awareness campaigns on homosexual civil unions and same-sex marriages in Poland and in the US
 2. Brylska Karolina dr, - Problematyzacja dyskursu medialnego podczas prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2015 r.
 3. Gackowski, Tomasz dr - Zmetaforyzowany świat medialny. Konflikt krymski na łamach polskiej prasy
  w latach 2014-2015
 4. Gajlewicz-Korab Katarzyna, dr - Nowe technologie a zmiany na rynku francuskiej prasy drukowanej
 5. Gogołek, Włodzimierz prof. dr hab. inż. - Rafinacja Big Data. Nowe źródło informacji dziennikarskiej
 6. Jaskiernia Alicja prof. UW dr hab., - Od NYTimes.com do BuzzFeed. Strategie mediów informacyjnych w sieci
 7. Jupowicz-Ginalska, Anna, dr - FOMO (fear of missing out) we współczesnej komunikacji - przedstawienie zjawiska i jego wpływu na konsumenta
 8. Kamińska-Chełminiak Kamila, dr - Rozgłośnia Polska RWE w okresie zimnej wojny (1952-1975)
 9. Kowalik Krzysztof, dr - Wykorzystanie narzędzi komunikacji sieciowej w oficjalnych serwisach samorządowych. Próba oceny ich roli i znaczenia na podstawie badań własnych
 10. Łoszewska-Ołowska, Maria dr - Anonimizacja danych oskarżonych będących osobami publicznymi w przekazach medialnych – sens i nonsens istniejących regulacji prawnych na tle rozwoju technologicznego
 11. Patera Mateusz mgr - Fakty, emocje, narracje - analiza narracyjna artykułów publicystycznych dotyczących aneksji Krymu publikowanych w polskiej prasie w lutym i marcu 2014 roku
 12. Przybysz Łukasz, dr - Etyka indywidualna a ład korporacyjny – wizerunkowe i ekonomiczne efekty kryzysu „Dieselgate” Volkswagena
 13. Szylko-Kwas Joanna dr, - Informacja na fotografii – pomiędzy tytułem drukowanym a stroną internetową

Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab jako ekspertka w panelu „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka - czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”

Czy bajka może zmienić świat? Łączyć ludzi? Rozwijać wyobraźnię? Budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu naszego wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań?

Na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas panelu eksperckiego pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka - czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”

W roli ekspertów wystąpili: dr hab. Teresa Skalska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski), mgr Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz mgr Krzysztof Łysak (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Panel zorganizowały: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.