Aktywność naukowa pracowników

Wykładowcy WDIB UW w radio: audycja TOK FM poświęcona książce prof. Roberta Kotowskiego

Wykładowcy WDIB UW w radio: do wysłuchania audycja w Radio Tok fm, poświęcona książce prof. Roberta Kotowskiego (WDIB UW) "Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół średnich w Polsce w latach 1918-1939", Kielce 2013, ss. 400

Polecamy lekturę książki "W kręgu Quo vadis"

 

Polecamy lekturę książki "W kręgu Quo vadis" (współredaktorem tomu jest wykładowca WDIB UW prof. Robert Kotowski),

Książka była prezentowana w trakcie spotkania podsumowującego uniwersyteckie obchody Roku Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez Muzeum UW we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach.
http://www.muzeum.uw.edu.pl/…/konferencja-oraz-prezentacja…/

Kolejne sukcesy prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Ogłaszamy kolejny sukces! Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, w konkursie ogłoszonym przez MKiDN, otrzymał do realizacji (jako koordynator) dwa projekty z obszaru "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicami". Projekt pierwszy, pt. "Dziedzictwo narodowe - zachować i udostępniać", obejmuje digitalizację i archiwizację poloników we Freiburgu (Szwajcaria) oraz wydanie dwóch publikacji: "Z badań nad księgozbiorami historycznymi" i zachowanego w Gruzji, XIX-wiecznego rękopisu wykładów dla bibliotekarzy autorstwa Łukasza Głębiowskiego.
Drugi projekt, pt. "Zapomniana Polonia w Nowej Zelandii", obejmuje digitalizację i sporządzenie raportu na temat poloników w Nowej Zelandii.
Materiały pozyskane z projektów znajdą się w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej.
Serdecznie gratulujemy!

Jerzy Okuniewski przewodniczącym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Pragniemy poinformować, że na przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich wybrano Jerzego Okuniewskiego (absolwenta Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, prowadzonych przy d. IINiSB, a obecnie WDIB UW), a wiceprzewodniczącym zaś został dr hab. Marek Tobera (WDIB UW, Katedra Książki i Historii Mediów). W składzie Zarządu Głównego SKP znalazł się także Paweł Podniesiński (doktorant WDIB UW, prowadzący zajęcia na studiach magisterskich). Serdecznie gratulujemy!

XIX Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

7 lutego odbył się XIX Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Godność członka honorowego SKP przyznano m.in. dr. hab. Markowi Toberze. Do Zarządu Głównego SKP na najbliższą kadencję zostali wybrani m.in. dr hab. Marek Tobera oraz mgr Paweł Podniesiński (doktorant WDIB).

„Organisational culture of public service media: People, values and processes” - zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu badawczego kierowanego przez dr Michała Głowackiego

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu badawczego kierowanego przez dr Michała Głowackiego. Projekt pt. „Organisational culture of public service media: People, values and processes” jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 8 (2015-2018). Celem projektu jest zbadanie kultury organizacyjnej mediów publicznych w odniesieniu do działalności mediów prywatnych, środowiska startupów oraz instytucji wspierających edukację i kulturę w Austin, Bostonie/Cambridge, Brukseli, Detroit, Kopenhadze, Londynie, Tallinnie, Toronto, Wiedniu i Warszawie. W inicjatywie uczestniczy prof. Lizzie Jackson z London South Bank University (Wielka Brytania).

www.creativemediaclusters.com

Pilna informacja dotycząca wykładów w Chinach!

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do poprzedniej wiadomości dotyczącej współpracy z Chińskimi uczelniami (całość znajdziecie Państwo na końcu niniejszego majla) pragnę poinformować, że właśnie otrzymałem majl z Chin, w którym - NIESTETY - skracany jest deadline dla osób, które chciałyby wziąć udział w Międzynarodowej Szkole Letniej, organizowanej przez Uczelnie w Chengdu.
Termin nadsyłania zgłoszeń ustalono na 21 GRUDNIA 2016.
W załączniku do niniejszego majla znajdziecie Państwo zaproszenie do zgłaszania wykładów do zrealizowania podczas imprezy oraz informacje na temat samej Szkoły letniej (tematyka zajęć!).

Pragnę podkreślić w tym miejscu, że powyższa informacje dotyczy jedynie JEDNEJ Z PLANOWANYCH FORM WSPÓŁPRACY z chińskimi uczelniami.
Ponawiam uprzejmą prośbę zawartą w poprzednim majlu o nadsyłania DO KOŃCA ROKU ofert wykładów gościnnych, które będą mogły być zrealizowane w obu uczelniach w innych terminach niż Szkola Letnia w Chengdu.

Będzie mi bardzo miło odpowiedzieć na Państwa ew. pytania.

Z wyrazami szacunku,


dr Michał Zając
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy zagranicznej i krajowej Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, UW

Michał Zając, Ph.D
Coordinator of International and Domestic Cooperation Faculty of Journalism, Information and Book Studies University of Warsaw 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla doktora Bartłomieja Włodarczyka

W dniu 24 listopada odbyło się wręczenie nagród Prezesa Rady Ministrów. Wśród osób wyróżnionych znalazł się pracownik naszego Wydziału - dr Bartłomiej Włodarczyk z Katedry Bibliografii i Dokumentacji. Nagrodę otrzymał za rozprawę doktorską " Zastosowanie map tematów w językach haseł przedmiotowych na przykładzie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej", napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek.

b wlodarczyk uroczystość wręczenia nagrody prezesa rady ministrów