Aktywność naukowa pracowników

Artykuł w "Nauce w Polsce" o badaniach w dziedzinie Big Data prowadzonych we WDIB UW

W serwisie Nauka w Polsce został opubliokowany artykuł o badaniach dotyczących Big Data, które prowadzą we WDIB UW prof. Włodzimierz Gogołek (kierownik projektu) i prof. Wiesław Cetera :

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28963%2Cpolscy-badacze-analizuja-big-data-i-przewiduja-wyniki-wyborow.html 

Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina w Komitecie Naukowym obchodów 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między RP i Stolicą Apostolską

W Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, w czwartek, 15 lutego miało miejsce ukonstytuowanie Komitetu Naukowego obchodów 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Państwem Polskim i Stolicą Apostolską. Tego dnia odbyło się też pierwsze robocze spotkanie tego gremium. W jego skład weszło 16 osób. Jedną z nich jest Prodziekan WDIB UW, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina.

http://episkopat.pl/powstal-komitet-naukowy-obchodow-100-lecia-przywrocenia-relacji-dyplomatycznych-miedzy-panstwem-polskim-i-stolica-apostolska/  

Wyróżnienie dla książki prof. Piotra Tafiłowskiego!

Miło nam poinformować, że książka, którą napisał wykładowca WDIB UW, prof. Piotr Tafiłowski "Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich" otrzymała na 22 Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej wyróżnienie w konkursie na najlepszą ksiązkę akademicką w roku 2018.

Autorowi i Wydawnictwu gratulujemy!


Ukazał się nowy, specjalny tom "Z badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi"

Zachęcamy do lektury nowego, specjalnego tomu "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" (publikacja WDIB UW) zawierającego kilkadziesiąt artykułów autorów polskich i zagranicznych dotyczących materiałów polskich i z Polską związanych przechowywanych głównie w bibliotekach zagranicznych (zob. skan spisu treści). Tom powstał pod red. nauk. Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz. 
Spis treści do tomu: http://docdro.id/QeY4wM7

Ciekawa "perełka" z dziedziny bibliologii!

Ukazała sie niezwykle ciekawa "perełka" z dziedziny bibliologii: prof. Jacek Puchalski i mgr Elżbieta Maruszak (oboje WDIB UW) odnaleźli w Gruzji i opracowali wstęp i indeksy do dziewiętnastowiecznego rękopisu wykładu bibliologii (zwanej wówczas "bibliografią") autorstwa Łukasza Gołębiowskiego! Całość wykładu jest zapisana na płycie CD dołączonej do publikacji.

 

Konkurs w ramach Działalności Statutowej Młodych

Sekretariat Prodziekana ds. badań naukowych i współpracy informuje, że ogłoszono konkurs na finansowanie tematów badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej Młodych (DSM). Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie:

 https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWDiB/Lists/Dziennik/monitor.aspx?ID=101

 Zgodnie z art.2. pkt.19 ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r. oznacza „młody naukowiec – osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat”