Aktywność naukowa pracowników

WDIB UW na XI Międzynarodowej Konferencji "Polacy w Rosji" zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (Rosja) oraz Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność".

FullSizeRender 1Szeroka reprezentacja wykładowców WDIB UW (w tym część kolegium dziekańskiego) wzięła udział w XI Międzynarodowej Konferencji "Polacy w Rosji" zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (Rosja) oraz Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność".

 

IMG 0736

19.10.2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego".

Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Prawa i Administwacji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową: Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego. 19 października 2016 r. godz. 10.00-17.30, Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa. Szczegóły - program i zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Cenzura w PRL" - 28.10.2016

Katedra Historii Mediów i Książki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii PAN mają przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 27–28 października 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim - "Cenzura w PRL".

Chcielibyśmy poddać refleksji problematykę funkcjonowania i znaczenia cenzury instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w PRL. Interesuje nas jej wpływ na naukę, literaturę, media oraz skala „zniszczeń” spowodowanych działalnością, powstałego w 1946 roku, Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz urzędów mu podległych. Chcemy przyjrzeć się okolicznościom powstania i likwidacji cenzury państwowej, mechanizmom jej funkcjonowania oraz zastanowić się nad stanem badań dotyczącym państwowej kontroli nad kulturą, nauką oraz mediami. Czy możemy wskazać „białe plamy” cenzury, a więc te obszary, które nie zostały jeszcze poddane naukowej analizie? Pragniemy spojrzeć na działalność cenzury instytucjonalnej w sposób interdyscyplinarny, zastanowić się nad działalnością GUKPPiW oraz ośrodków terenowych, wykorzystując wiedzę i doświadczenie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i analiz lokalnych (case studies).

Czytaj więcej...

III KONFERENCJA NAUKOWA - Logistyka i zarządzanie w mediach

W dniach 20 – 21 październik 2016 roku odbędzie się III KONFERENCJA NAUKOWA Logistyka i zarządzanie w mediach. Tematyka tegorocznej konferencji, która poświęcona będzie zarządzaniu i technologii mediów obejmie również zakres nieodwracalnych zmian społecznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących pod wpływem ekspansji technologii informacyjnych w mediach. Globalizacja komunikacji, komercjalizacja i personalizacja przekazu oraz kwestie bezpieczeństwa IT staja się wiodącymi problemami w zarządzaniu firmami działającymi na mediowym rynku. Więcej informacji znajduje się na stronie http://logistykamediow.pl/site/iii-konferencja-naukowa-2016/

Konferencja naukowa „Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań”

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań", organizowaną pod patronatem Izby Wydawców Prasy i we współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców REPROPOL, która odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku w Warszawie w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w godzinach 10.00 – 16. 00.
Zapraszamy do udziału.

VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców - Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

W 2000 roku włoski badacz mediów Giovanni Sartori w książce pt. Homo videns. Televisione e post-pensiero rozpoznał i zdefiniował zjawisko polegające na zmianie sposobu myślenia współczesnego człowieka wywołane oddziaływaniem mediów masowych (przede wszystkim mediów elektronicznych, oczywiście z telewizją na czele), silnie poszerzającym wpływy kultem obrazu, a także przypisywaniu określonych wartości i ocen nie tylko rzeczom, relacjom, ale także ludziom w oparciu o to, co jest widoczne, a w konsekwencji widziane przez użytkowników danego przekazu, ergo przyjmowane i rozumiane. Innymi słowy, Sartori zwrócił uwagę na postępującą utratę wśród ludzi – odbiorców mediów – zdolności rozumienia i użytkowania pojęć abstrakcyjnych, tendencję do spłycania refleksyjności oraz ograniczania myślenia o danym przekazie do jego spostrzeżenia, zobaczenia. Sartori zauważa, że dawny homo sapiens stał się dzisiaj homo videns. Istotą jest to, co zostało zobaczone, a nie przemyślane. Można patrzeć, ale nie widzieć, jednak owe widzenie wprost jest dzisiaj utożsamiane ze zrozumieniem, co przecież nie jest bynajmniej oczywiste. Chodzi o to, że coraz częściej nie jest tak ważne to, co ktoś mówi, lecz jak wygląda, jak jest widziany. Przywołana rozprawa Sartoriego zwiastowała ekspansywny rozwój badań nad materiałami wizualnymi, ich metodologią oraz terminologią. Wydaje się, że od początku XXI wieku obraz zawładnął współczesną kulturą. Część badaczy – kulturoznawców oraz etnografów – uważa, że na naszych oczach obserwujemy powrót kolejnych pokoleń użytkowników przekazów medialnych z kultury słowa i pisma do kultury piktogramu, obrazka. Gillian Rose we wprowadzeniu do swojej świetnej książki Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Material (2007) słusznie zauważa, że początek lat dwutysięcznych zaowocował licznymi publikacjami z obszaru tzw. kultury wizualnej. Powstało również czasopismo naukowe „Journal of Visual Culture”. Bez wątpienia można dzisiaj swobodnie mówić o całej dziedzinie naukowej badań nad kulturą wizualną, która pełnymi garściami czerpie zarówno z metod niereaktywnych (socjologicznych, kulturoznawczych czy etnograficznych) jaki i reaktywnych, albo inaczej behawioralnych, biometrycznych. Ważnym punktem odniesienia we współczesnej kulturze obrazu zaczyna być mem internetowy, który – niczym w soczewce – skupia w sobie różnorodność życia społecznego, spaja różne perspektywy, uruchamia przekonujące skojarzenia. Staje się niezwykle ciekawą i inspirująca instancją poznawczą – zwłaszcza dla pokolenia Y.

Czytaj więcej...

"Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji"

Dr Krzysztof Kaszewski autorem książki "Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji"! Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Semper, a Wy możecie pobrać ją w wersji elektronicznej! Zachęcamy do lektury!

Załączniki:
Pobierz plik (! K.Kaszewski - Media o sobie.pdf)! K.Kaszewski - Media o sobie.pdf4390 kB

Pierwszy numer Zeszytów Naukowych

W Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów wydany został pierwszy numer Zeszytów Naukowych, które dokumentują zainteresowania absolwentów. Zeszyt jest dowodem ich dociekliwości badawczej, kompetencji komunikacyjnych i dojrzałości zawodowej.

Prace zawarte w Zeszytach są nowatorskie, innowacyjne i stanowią podsumowanie dotychczasowej edukacji.

Zeszyty Naukowe Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. A. Opolska-Bielańska [red.], Warszawa KTIM 2018, 562 ss. ISBN 978-83-950555-0-8

Załączniki:
Pobierz plik (Okladka_blue_druk(1).pdf)Okladka_blue_druk(1).pdf537 kB