Aktywność naukowa pracowników

Nowy wykonawca usług na zakup biletów lotniczych

Szanowni Państwo,
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, od 2 kwietnia został wybrany nowy wykonawca usług: na zakup biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów - Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.

Lista kontaktowa z Biurem WhyNotTravel
Formularze zgłoszeniowe

Kolejny sukces prof. Dariusza Kuźminy - koordynator do realizacji grantu "Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe"

Kolejny sukces prof. Dariusza Kuźminy, który otrzymał w konkursie Senatu RP "Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.", jako koordynator do realizacji grant "Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe" w wysokości 240 988 zł.

Projekt obejmuje kwerendy naukowe i digitalizację poloników w: Australii, Brazylii, Izraelu i Meksyku dla potrzeb Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.

Wykładowcy WDIB UW w radio: audycja TOK FM poświęcona książce prof. Roberta Kotowskiego

Wykładowcy WDIB UW w radio: do wysłuchania audycja w Radio Tok fm, poświęcona książce prof. Roberta Kotowskiego (WDIB UW) "Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół średnich w Polsce w latach 1918-1939", Kielce 2013, ss. 400

Polecamy lekturę książki "W kręgu Quo vadis"

 

Polecamy lekturę książki "W kręgu Quo vadis" (współredaktorem tomu jest wykładowca WDIB UW prof. Robert Kotowski),

Książka była prezentowana w trakcie spotkania podsumowującego uniwersyteckie obchody Roku Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez Muzeum UW we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach.
http://www.muzeum.uw.edu.pl/…/konferencja-oraz-prezentacja…/

Kolejne sukcesy prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Ogłaszamy kolejny sukces! Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, w konkursie ogłoszonym przez MKiDN, otrzymał do realizacji (jako koordynator) dwa projekty z obszaru "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicami". Projekt pierwszy, pt. "Dziedzictwo narodowe - zachować i udostępniać", obejmuje digitalizację i archiwizację poloników we Freiburgu (Szwajcaria) oraz wydanie dwóch publikacji: "Z badań nad księgozbiorami historycznymi" i zachowanego w Gruzji, XIX-wiecznego rękopisu wykładów dla bibliotekarzy autorstwa Łukasza Głębiowskiego.
Drugi projekt, pt. "Zapomniana Polonia w Nowej Zelandii", obejmuje digitalizację i sporządzenie raportu na temat poloników w Nowej Zelandii.
Materiały pozyskane z projektów znajdą się w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej.
Serdecznie gratulujemy!

Jerzy Okuniewski przewodniczącym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Pragniemy poinformować, że na przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich wybrano Jerzego Okuniewskiego (absolwenta Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, prowadzonych przy d. IINiSB, a obecnie WDIB UW), a wiceprzewodniczącym zaś został dr hab. Marek Tobera (WDIB UW, Katedra Książki i Historii Mediów). W składzie Zarządu Głównego SKP znalazł się także Paweł Podniesiński (doktorant WDIB UW, prowadzący zajęcia na studiach magisterskich). Serdecznie gratulujemy!

XIX Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

7 lutego odbył się XIX Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Godność członka honorowego SKP przyznano m.in. dr. hab. Markowi Toberze. Do Zarządu Głównego SKP na najbliższą kadencję zostali wybrani m.in. dr hab. Marek Tobera oraz mgr Paweł Podniesiński (doktorant WDIB).

„Organisational culture of public service media: People, values and processes” - zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu badawczego kierowanego przez dr Michała Głowackiego

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu badawczego kierowanego przez dr Michała Głowackiego. Projekt pt. „Organisational culture of public service media: People, values and processes” jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 8 (2015-2018). Celem projektu jest zbadanie kultury organizacyjnej mediów publicznych w odniesieniu do działalności mediów prywatnych, środowiska startupów oraz instytucji wspierających edukację i kulturę w Austin, Bostonie/Cambridge, Brukseli, Detroit, Kopenhadze, Londynie, Tallinnie, Toronto, Wiedniu i Warszawie. W inicjatywie uczestniczy prof. Lizzie Jackson z London South Bank University (Wielka Brytania).

www.creativemediaclusters.com