Aktywność naukowa pracowników

Pierwszy numer Zeszytów Naukowych

W Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów wydany został pierwszy numer Zeszytów Naukowych, które dokumentują zainteresowania absolwentów. Zeszyt jest dowodem ich dociekliwości badawczej, kompetencji komunikacyjnych i dojrzałości zawodowej.

Prace zawarte w Zeszytach są nowatorskie, innowacyjne i stanowią podsumowanie dotychczasowej edukacji.

Zeszyty Naukowe Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. A. Opolska-Bielańska [red.], Warszawa KTIM 2018, 562 ss. ISBN 978-83-950555-0-8

Załączniki:
Pobierz plik (Okladka_blue_druk(1).pdf)Okladka_blue_druk(1).pdf537 kB

„Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne”. Pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty, Piotra Tafiłowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej.

OkładkaNakładem Wydawnictwa SBP ukazała się nowa książka z cyklu Miscellanea Informatologica Varsoviensia (tom IX), pod redakcją wykładowców WDIB UW: prof. Barbary Sosińskiej-Kalaty, dr hab. Piotra Tafiłowskiego i dr Zuzanny Wiorogórskiej. Książka jest pokłosiem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka o informacji w okresie zmian”, zorganizowanej przez Katedrę Informatologii WDiB UW. Zawiera 24 artykuły pogrupowane w czterech częściach tematycznych: Nowe trendy, nowe idee; Innowacje w praktyce informacji naukowej; Innowacje w informacyjnych usługach bibliotecznych, bibliograficznych i archiwalnych; Usługi informacyjne w kulturze, biznesie, gospodarce i ochronie zdrowia. Zapraszamy do lektury.

dr hab. Robert Kotowski - „Dziennik Maryi S.”

W ostatnich dniach ukazała się publikacja pt. „Dziennik Maryi S.”, której autorem jest wykładowca WDIB UW dr hab. Robert Kotowski (Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury).
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury !

Zapraszamy także do wysłuchania audycji radiowej poświęconej publikacji :
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Dziennik-zony-Henryka-Sienkiewicza/48145

Załączniki:
Pobierz plik (okladka- dziennik.pdf)okladka- dziennik.pdf5346 kB

Artykuł prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert w książce „Muzeum etyczne” (Kraków 2017)

1W książce pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej „Muzeum etyczne…” (Kraków 2017) wśród tekstów wybitnych polskich humanistów i muzealników ukazał się ilustrowany pięknymi zdjęciami artykuł prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert pt. „Polacy i Droga Krzyżowa w Jerozolimie” będący rezultatem prac badawczych prowadzonych w Izraelu w ramach programu dotyczącego ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego zainicjowanego przez prof. dr hab. Dariusza Kuźminę.

Nowy "Magazyn Medioznawcy"!

okadkafrontOddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Magazynu Medioznawcy” – numer szczególny, bo po raz pierwszy afiliowany przy nowo powstałym Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W murach nowego Wydziału kontynuujemy nasze poszukiwania medialnych sensów, mechanizmów i interesujących, złożonych zjawisk. Zadajemy pytania o zasady funkcjonowania współczesnych mediów oraz roli, jaką odgrywają w społeczeń- stwach XXI wieku.

Jak zapewne zauważyli już stali Czytelnicy, na łamach „Magazynu Medioznawcy” gościmy coraz szersze grono także młodych autorów (nie tylko akademików), które przyrasta wraz z rozwojem środowiska Laboratorium Badań Medio- znawczych UW. Nowi autorzy „Magazynu Medioznawcy” to studenci i doktoranci na stałe współpracujący z LBM UW, zaangażowani w rozmaite projekty badawcze, przygotowujący osadzone empirycznie prace dyplomowe, a przede wszystkim ciekawi świata (zwłaszcza świata mediów) młodzi ludzie. Młodzi badacze, pod okiem doświadczonych opiekunów naukowych i recenzentów, przygotowują krótkie analizy dotyczące zawartości i mechanizmów działania mediów.

Czytaj więcej...

Uwaga, udostępniamy całą książkę pt. "Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne" pod redakcją dra Wiesława Cetery i dra Krzysztofa Kowalika!

0001Uwaga, udostępniamy całą książkę pt. "Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne" pod redakcją dra Wiesława Cetery i dra Krzysztofa Kowalika! Plik w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Logistyka mediów - 2014 mono.pdf)Logistyka mediów - 2014 mono.pdf1949 kB

Dr Wiesław Cetera i dr Agata Opolska-Bielańska - "Logistyka i administrowanie w mediach: aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia"

I okladka Log i Adm w mediachUwaga, udostępniamy wersję PDF książki pod redakcją naukową dra Wiesława Cetery i dr Agaty Opolskiej-Bielańskiej pt. "Logistyka i administrowanie w mediach: aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia". Miłej lektury!