Aktywność naukowa pracowników

Pilna informacja dotycząca wykładów w Chinach!

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do poprzedniej wiadomości dotyczącej współpracy z Chińskimi uczelniami (całość znajdziecie Państwo na końcu niniejszego majla) pragnę poinformować, że właśnie otrzymałem majl z Chin, w którym - NIESTETY - skracany jest deadline dla osób, które chciałyby wziąć udział w Międzynarodowej Szkole Letniej, organizowanej przez Uczelnie w Chengdu.
Termin nadsyłania zgłoszeń ustalono na 21 GRUDNIA 2016.
W załączniku do niniejszego majla znajdziecie Państwo zaproszenie do zgłaszania wykładów do zrealizowania podczas imprezy oraz informacje na temat samej Szkoły letniej (tematyka zajęć!).

Pragnę podkreślić w tym miejscu, że powyższa informacje dotyczy jedynie JEDNEJ Z PLANOWANYCH FORM WSPÓŁPRACY z chińskimi uczelniami.
Ponawiam uprzejmą prośbę zawartą w poprzednim majlu o nadsyłania DO KOŃCA ROKU ofert wykładów gościnnych, które będą mogły być zrealizowane w obu uczelniach w innych terminach niż Szkola Letnia w Chengdu.

Będzie mi bardzo miło odpowiedzieć na Państwa ew. pytania.

Z wyrazami szacunku,


dr Michał Zając
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy zagranicznej i krajowej Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, UW

Michał Zając, Ph.D
Coordinator of International and Domestic Cooperation Faculty of Journalism, Information and Book Studies University of Warsaw 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla doktora Bartłomieja Włodarczyka

W dniu 24 listopada odbyło się wręczenie nagród Prezesa Rady Ministrów. Wśród osób wyróżnionych znalazł się pracownik naszego Wydziału - dr Bartłomiej Włodarczyk z Katedry Bibliografii i Dokumentacji. Nagrodę otrzymał za rozprawę doktorską " Zastosowanie map tematów w językach haseł przedmiotowych na przykładzie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej", napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek.

b wlodarczyk uroczystość wręczenia nagrody prezesa rady ministrów

WDIB UW na XI Międzynarodowej Konferencji "Polacy w Rosji" zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (Rosja) oraz Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność".

FullSizeRender 1Szeroka reprezentacja wykładowców WDIB UW (w tym część kolegium dziekańskiego) wzięła udział w XI Międzynarodowej Konferencji "Polacy w Rosji" zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (Rosja) oraz Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność".

 

IMG 0736

19.10.2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego".

Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Prawa i Administwacji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową: Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego. 19 października 2016 r. godz. 10.00-17.30, Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa. Szczegóły - program i zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Cenzura w PRL" - 28.10.2016

Katedra Historii Mediów i Książki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii PAN mają przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 27–28 października 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim - "Cenzura w PRL".

Chcielibyśmy poddać refleksji problematykę funkcjonowania i znaczenia cenzury instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w PRL. Interesuje nas jej wpływ na naukę, literaturę, media oraz skala „zniszczeń” spowodowanych działalnością, powstałego w 1946 roku, Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz urzędów mu podległych. Chcemy przyjrzeć się okolicznościom powstania i likwidacji cenzury państwowej, mechanizmom jej funkcjonowania oraz zastanowić się nad stanem badań dotyczącym państwowej kontroli nad kulturą, nauką oraz mediami. Czy możemy wskazać „białe plamy” cenzury, a więc te obszary, które nie zostały jeszcze poddane naukowej analizie? Pragniemy spojrzeć na działalność cenzury instytucjonalnej w sposób interdyscyplinarny, zastanowić się nad działalnością GUKPPiW oraz ośrodków terenowych, wykorzystując wiedzę i doświadczenie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Zachęcamy do zgłaszania propozycji tematów zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i analiz lokalnych (case studies).

Czytaj więcej...

III KONFERENCJA NAUKOWA - Logistyka i zarządzanie w mediach

W dniach 20 – 21 październik 2016 roku odbędzie się III KONFERENCJA NAUKOWA Logistyka i zarządzanie w mediach. Tematyka tegorocznej konferencji, która poświęcona będzie zarządzaniu i technologii mediów obejmie również zakres nieodwracalnych zmian społecznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących pod wpływem ekspansji technologii informacyjnych w mediach. Globalizacja komunikacji, komercjalizacja i personalizacja przekazu oraz kwestie bezpieczeństwa IT staja się wiodącymi problemami w zarządzaniu firmami działającymi na mediowym rynku. Więcej informacji znajduje się na stronie http://logistykamediow.pl/site/iii-konferencja-naukowa-2016/

Konferencja naukowa „Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań”

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań", organizowaną pod patronatem Izby Wydawców Prasy i we współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców REPROPOL, która odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku w Warszawie w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w godzinach 10.00 – 16. 00.
Zapraszamy do udziału.