Aktywność naukowa pracowników

Monografia dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” - recenzja w magazynie "Poligrafika"

I okladkaMONOW załączniku pod artykułem zamieszczamy recenzję monografii dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” oraz okładkę wraz ze stroną tytułową. 

Recenzja z okładki:

„Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989 – 2014” autorstwa dr inż. Wiesława Cetery to bardzo interesujące dzieło analizujące rozwój i transformację polskiej poligrafii w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Czytelnik znajdzie tu nie tylko rzetelnie przeprowadzone analizy danych statystycznych, ale również naukowo opracowane i opatrzone wnioskami badania licznych przedsiębiorstw poligraficznych w latach 1989 – 2014. Bardzo ciekawe są też informacje dotyczące historii tego przemysłu w okresie międzywojennym i bezpośrednio po II Wojnie Światowej. Praca napisana jest tak, że zainteresuje nie tylko fachowców z dziedziny, ale będzie cennym materiałem do przemyśleń dla szerszego grona czytelników.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski

Udostępniamy całą książkę dra Wiesława Cetery pt. "IKS – Informatyka, Komputery, Systemy 1986 – 1989. Studium przypadku"!

okladkaIKSKsiążka "IKS – Informatyka, Komputery, Systemy 1986 – 1989. Studium przypadku" poświęcona jest jednemu z pierwszych pism informatycznych dla młodzieży w
Polsce. Periodyk ten był miesięcznikiem, którego nakład w latach 1986 – 1989 osiągnął 200 tys. egzemplarzy. Zważywszy na czas publikacji i liczbę czytelników „IKS-a”, warto przypomnieć jego historię.
Zapraszamy do lektury!

Link do pobrania znajduje się w załączniku pod artykułem.

Recenzja z okładki:

Dzieło Wiesława Cetery - założyciela i redaktora naczelnego jednego z dwóch wysokonakładowych pism informatycznych – IKS (Informatyka, Komputery, Systemy), jest jednym z pierwszych dotyczących historii informatyki w Polsce. Autor, na kanwie analizy wysokonakładowego miesięcznika IKS, pamiętając o ówczesnym rynku czasopism informatycznych, w sposób trafny i interesujący, ukazał obraz pierwszych lat personalnych komputerów (sprzęt, oprogramowanie, edukacja) w Polsce.

Zasygnalizowane w książce fakty dotyczące organizacji wydawnictwa, a przede wszystkim treści publikowanych w piśmie dokumentują minione lata (1986 - 1989) komputeryzacji. Pogłębiona analiza jakościowa i ilościowa zawartości IKS-a ukazuje - wówczas nowe – nadal w większości aktualne - problemy (min.: finanse, edukacja, dystrybucja, druk) związane z informatyką XXI wieku.

Książka W. Cetery to nadzwyczaj cenne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków działalności wydawniczej, nauczycieli informatyki i wszystkich zainteresowanych dziejami komputeryzacji i historią prasy.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek

"Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator 2. Polonika w bibliotekach obcych".

sWspółczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator 2. Polonika w bibliotekach obcych. Oprac. Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski, MKiDN, Warszawa 2016, 1010 s.

Tom powstał w ramach prac prowadzonych w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN (program Rejestracja zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego). Wyniki kwerendy z lat 2006-2009 zamieszczono w tomie pierwszym (2009), przybliżającym obraz bardzo skomplikowanej i trudnej sytuacji zbiorów polskich w bibliotekach polskich i polonijnych pozostających poza Krajem. Obecna część zawiera materiały rejestrujące kolekcje polskie w zbiorach obcych w latach 2009-2015. Odnotowane polonika pochodzą z 470 książnic w 54 krajach. Przedstawiono je w dwóch blokach. Pierwszy obejmuje opisy zasobów w całości lub w części określanych jako dziedzictwo kulturowe. Mieszczą się w nich zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, książki rzadkie, muzykalia, kartografia, ryciny, pamiątki historyczne, archiwalia, dokumenty fotograficzne, fonograficzne i elektroniczne), a także poszczególne obiekty lub ich zespoły związane z osobami oraz wydarzeniami, które pozostawiły ślad polskości w obcym środowisku. Blok drugi skupia skrócone noty książnic, o których udało się zebrać tylko niepełne informacje.

Ochrona dziedzictwa historycznego należy obecnie do priorytetów światowej polityki kulturalnej, realizowanej w wymiarach globalnych jak i narodowych. Skomplikowane i dramatyczne dzieje Polski spowodowały, że znaczna liczba cennych zbiorów, w tym kolekcji o szczególnym znaczeniu, znalazła się poza granicami Kraju. Pogłębiające się zagrożenia dla zachowania polskiego dziedzictwa piśmienniczego za granicą wymagają podejmowania kompleksowych środków zaradczych. Ich podstawą jest dokumentacja istniejących jeszcze zasobów z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych (m.in. digitalizacja obiektów zabytkowych i ich zespołów) oraz możliwości współpracy międzynarodowej ośrodków badawczych. 

"Theatrum Historiae" - artykuł autorstwa dra hab. Piotra Tafiłowskiego pt. "The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day"

skanowanie0001W najnowszym numerze czeskiego czasopisma "Theatrum Historiae" ukazał się artykuł autorstwa dra hab. Piotra Tafiłowskiego pt. "The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day". Serdecznie gratulujemy!

"Skromni ludzie − wielkie dokonania"

ksiazka649b"Skromni ludzie − wielkie dokonania"  red. prof. UW dr hab Anna Kamler
 

Tom 1. serii "Wkład Polaków w kulturę Europy i świata".

Publikacja ma prezentować wiedzę o dokonaniach rodaków zepchniętych niekiedy na margines historii, wszystkich zainteresowanych inspirować do dalszych badań i poszukiwań, ale też pomagać w dydaktyce akademickiej, dostarczając studentom konkretnych, udokumentowanych źródłowo informacji. Oczekuje tego od nas współczesne wychodźstwo, poszukujące własnej tożsamości, również to wywodzące się ze starej emigracji, z którą od lat współpracujemy, a także młodzi ludzie, obecnie opuszczający Polskę na krócej lub dłużej. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto ma coś nowego do powiedzenia o wkładzie Polaków we wspólne europejskie czy światowe dziedzictwo. Autorami pierwszego tomu są w większości pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, ale są też wśród nich reprezentanci innych instytucji krajowych i zagranicznych. Jan Ławicki to absolwent IINiSB, który obecnie pracuje w wydawnictwie „Nasza Księgarnia”; Piotr Daszkiewicz jest związany z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu; Barbara Kłosowicz-Krzywicka jest od lat członkiem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji.

 

Spis treści: