Aktywność naukowa pracowników

Ukazała się książka prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert i mgr Elżbiety Maruszak wpisująca się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

okl„Autorki przedstawiły bardzo atrakcyjną i nowatorską książkę, łączącą wątek opowieści biograficznej z prezentacją rysunku i malarstwa głównego bohatera. Jest nim jeden z tysięcy polskich żołnierzy - tułaczy, który po klęsce wrześniowej nie złożył broni i przez Karpaty ruszył do Libanu i dalej do Syrii, gdzie zameldował się w nowo sformowanej polskiej Brygadzie Karpackiej właśnie. Jak wiadomo, historiografia polskiego czynu zbrojnego w II wojnie światowej i dziejów emigracji powojennej jest przebogata. Jednak w tym wypadku otrzymujemy coś wyjątkowego. Oto Autorki dotarły na drugą półkulę, do Martin Coronado pod Buenos Aires w Argentynie, gdzie w Polskim Ośrodku Katolickim odkryły zapomniane dokumenty i pamiątki żołnierzy gen. Władysława Andersa”.
z rec. prof. dr hab. Krzysztofa Komorowskiego

Prezentujemy pierwszy tom "Antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów"

antologiaPrezentujemy pierwszy tom "Antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów", który ukazał się w serii Media początku XXI wieku, pod redakcją naukową dr Agaty Opolskiej-Bielańskiej. Niniejsza publikacja stanowi zbiór wybranych spośród najlepszych prac dyplomowych studentów kierunku Logistyka Mediów. Zamieszczone opracowania zawierają cenne i aktualne informacje dotyczące Logistyki Mediów oraz wskazują nowe trendy w kierunku.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wszystkich zainteresowanych życiem przedsiębiorstw medialnych oraz technikami stosowanymi w kuluarach mediów.
Katedra Technologii Informacyjnych Mediów.

"Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji"

Dr Krzysztof Kaszewski autorem książki "Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji"! Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Semper, a Wy możecie pobrać ją w wersji elektronicznej! Zachęcamy do lektury!

Załączniki:
Pobierz plik (! K.Kaszewski - Media o sobie.pdf)! K.Kaszewski - Media o sobie.pdf4390 kB

Pierwszy numer Zeszytów Naukowych

W Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów wydany został pierwszy numer Zeszytów Naukowych, które dokumentują zainteresowania absolwentów. Zeszyt jest dowodem ich dociekliwości badawczej, kompetencji komunikacyjnych i dojrzałości zawodowej.

Prace zawarte w Zeszytach są nowatorskie, innowacyjne i stanowią podsumowanie dotychczasowej edukacji.

Zeszyty Naukowe Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. A. Opolska-Bielańska [red.], Warszawa KTIM 2018, 562 ss. ISBN 978-83-950555-0-8

Załączniki:
Pobierz plik (Okladka_blue_druk(1).pdf)Okladka_blue_druk(1).pdf537 kB

„Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne”. Pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty, Piotra Tafiłowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej.

OkładkaNakładem Wydawnictwa SBP ukazała się nowa książka z cyklu Miscellanea Informatologica Varsoviensia (tom IX), pod redakcją wykładowców WDIB UW: prof. Barbary Sosińskiej-Kalaty, dr hab. Piotra Tafiłowskiego i dr Zuzanny Wiorogórskiej. Książka jest pokłosiem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka o informacji w okresie zmian”, zorganizowanej przez Katedrę Informatologii WDiB UW. Zawiera 24 artykuły pogrupowane w czterech częściach tematycznych: Nowe trendy, nowe idee; Innowacje w praktyce informacji naukowej; Innowacje w informacyjnych usługach bibliotecznych, bibliograficznych i archiwalnych; Usługi informacyjne w kulturze, biznesie, gospodarce i ochronie zdrowia. Zapraszamy do lektury.

dr hab. Robert Kotowski - „Dziennik Maryi S.”

W ostatnich dniach ukazała się publikacja pt. „Dziennik Maryi S.”, której autorem jest wykładowca WDIB UW dr hab. Robert Kotowski (Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury).
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury !

Zapraszamy także do wysłuchania audycji radiowej poświęconej publikacji :
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Dziennik-zony-Henryka-Sienkiewicza/48145

Załączniki:
Pobierz plik (okladka- dziennik.pdf)okladka- dziennik.pdf5346 kB

Artykuł prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert w książce „Muzeum etyczne” (Kraków 2017)

1W książce pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej „Muzeum etyczne…” (Kraków 2017) wśród tekstów wybitnych polskich humanistów i muzealników ukazał się ilustrowany pięknymi zdjęciami artykuł prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert pt. „Polacy i Droga Krzyżowa w Jerozolimie” będący rezultatem prac badawczych prowadzonych w Izraelu w ramach programu dotyczącego ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego zainicjowanego przez prof. dr hab. Dariusza Kuźminę.