Aktywność naukowa pracowników

Medale Jubileuszowe UW dla grupy pracowników WDIB UW

Jest nami bardzo miło poinformować, że grupa pracowników naszego Wydziału otrzymała wyjątkowe wyróżnienie: Medal Jubileuszowy UW. W tym gronie znaleźli się:
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW), prof. UW dr hab. Anna Kamler (Prodziekan WDIB UW), prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UW dr hab. Jacek Puchalski, prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk, mgr inż. Adam Grabowski (Dyrektor administracji WDIB UW) i mgr Anna Zapolska. Serdecznie Państwu gratulujemy!

01.12 - 02.12.2016 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Współczesny polski system medialny" - "Czasopiśmiennictwo"

Konferencję organizował Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Gajlewicz–Korab Katarzyna, dr - Konflikty celebrytów w polskiej prasie typu „people” jako
  przykład brutalizacji przekazu
 2. Jupowicz - Ginalska Anna, dr - Okładki współczesnych magazynów - zadania i nowe możliwości
 3. Przybysz Łukasz dr, - Stygmatyzacja medialna public relations: analiza wybranych czasopism
  opinii
 4. Łoszewska–Ołowska Maria dr, - Okładka czasopisma a niebezpieczeństwo naruszenia prawa – analiza na podstawie wybranych spraw sądowych (Uniwersytet Warszawski)

"Kultura książki w humanistyce współczesnej" - liczna reprezentacja wykładowców i władz WDIB

Liczna grupa wykładowców WDIB UW, w tym Prodziekani - prof. A. Kamler i prof. D. Kuźmina) wzięła udział w Konferencji "Kultura książki w humanistyce współczesnej" zorganizowanej z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

23.11 - 24.11.2016 - Kultura książki w humanistyce współczesnej

Konferencję organizowała Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Chamera Nowak Agnieszka, dr - Biblioteki i bibliotekarze partyjni na Mazowszu w latach 1945 0 1954, świetle źródeł
 2. Kamler Anna dr hab. prof. UW - <Bez referatu>
 3. Kisilowska Małgorzata, dr hab. - Czytelnictwo współczesne intuicje czytelników pytania badaczy
 4. Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. - <Bez referatu>
 5. Ochmański Mikolaj, dr - Memy internetowe. Obraz książki i biblioteki w oczach internautów jako przykład obecności książki i biblioteki w cyberprzestrzeni
 6. Przastek Samokowa Maria , dr - Niekanoniczne typologie czyli czytelnicy sami o sobie
 7. Święćkowska Teresa, dr - Szlachecka czy kupiecka Postrzeganie książki i autora w Polsce XIX w.

17.11 -18.11.2016 - VII Ogólnopolska Konferencja Metodologicznej Medioznawców - Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

VIIOKMM"Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu" - pod takim tytułem w dniach 17-18 listopada 2016 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców. Coroczne, dwudniowe spotkanie polskich medioznawców otworzył prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Czytaj więcej...

17.11 - 18.11.2016 - Polacy w Rosji. XI konferencja Międzynarodowa

Konferencję organizował Państwowy Uniwersytet Kubański w Krasnodarze (Rosja) oraz Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność".

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na konferencji reprezentowali:

 1. Jabłonowski Marek, prof. dr hab. - Polacy w Turkmeńskiej SRR w okresie drugiej wojny światowej
 2. Kamler Anna dr hab. prof. UW - Rufin Piotrowski – autor wspomnień o ucieczce z Syberii
 3. Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. - Polscy katolicy w Rosji
 4. Puchalski Jacek, dr hab. prof. UW - Zbiory polskie i polonika w bibliotekach krajów byłego ZSRR w świetle informatora „Współczesne księgozbiory polskie za granica . T.II Polonika w zbiorach obcych