Aktywność naukowa pracowników

Dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW, laureatką nagrody im. dr. Pawła Stępki!

W poniedziałek, 5 czerwca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród im. dr. Pawła Stępki organizowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Laureatką szóstej edycji Konkursu na najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych została dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW, nagrodzona za publikację „Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej”.

Ideą Nagrody im. dr. Pawła Stępki przyznawanej od 2011 roku jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Wyróżnienia naszych publikacji na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017

Książka pt. "Aplikacje mobilne nie tylko w w bibliotece" (Wydawnictwo SBP), której współautorem jest dr Grzegorz Gmiterek pracownik Naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017.

W ramach tego samego Konkursu, wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka pt. "Nauka o informacji" (Wydawnictwo SBP) pod red. prof. dr. hab. Wiesława Babika. Praca ta zawiera rozdziały przygotowane przez pracowników Naszego Wydziału: prof. dr hab. Jadwigę Woźniak - Kasperek, prof. dr hab. Barbarę Sosińską - Kalatę, dr. Marcina Roszkowskiego oraz dr. Grzegorza Gmiterka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Link do informacji o Konkursie: http://www.muratorexpo.pl/targi/academia/konkurs-academia/

Dr Katarzyna Seroka (Katedra Ksiązki i Historii Mediów) stypendystką Fondation de France, le Fonds Karol Sienkiewicz!

Dr Katarzyna Seroka (Katedra Ksiązki i Historii Mediów) stypendystką Fondation de France, le Fonds Karol Sienkiewicz! Jest to stypendium badawcze wspierające polskich historyków i uczonych polskiego pochodzenia prowadzących badania we Francji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Prof. dr hab. Wiesław Władyka i Mariusz Janicki zostali finalistami prestiżowej Nagrody im. Dariusza Fikusa 2016

Prof. dr hab. Wiesław Władyka i Mariusz Janicki zostali finalistami prestiżowej Nagrody im. Dariusza Fikusa 2016 (za cykl tekstów publicystycznych w tygodniku "Polityka"). Laureatkami zostały red. Iwona Szpala i red Małgorzata Zubik z "Gazety Wyborczej". Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

http://nagrodafikusa.pl/

Medale Jubileuszowe UW dla grupy pracowników WDIB UW

Jest nami bardzo miło poinformować, że grupa pracowników naszego Wydziału otrzymała wyjątkowe wyróżnienie: Medal Jubileuszowy UW. W tym gronie znaleźli się:
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW), prof. UW dr hab. Anna Kamler (Prodziekan WDIB UW), prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UW dr hab. Jacek Puchalski, prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk, mgr inż. Adam Grabowski (Dyrektor administracji WDIB UW) i mgr Anna Zapolska. Serdecznie Państwu gratulujemy!