Studia Medioznawcze

Studia Medioznawcze 300x145

„Studia Medioznawcze”
Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. …
Telefon: (22) 55 20 240
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strony www:
http://studiamedioznawcze.pl  (PL)
http://mediastudies.eu  (EN)

  • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Marek Jabłonowski
  • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz: mgr Teresa Maciszewska
  • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz: prof. dr hab. Robert Cieślak

ISSN 1641-0920
Pierwotną wersję „Studiów Medioznawczych” stanowi wersja elektroniczna.
ISSN 2451-1617

Lista ministerialna: B, obszar nauk: S, 12 punktów (komunikat z 23 grudnia 2015 roku).

„Studia Medioznawcze” to kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który narodził się w 2000 roku w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Do września 2016 roku ukazało się 66 numerów czasopisma.

W kręgu jego odbiorców są pracownicy naukowi i studenci dyscypliny nauk o mediach. W profilu tematycznym „SM” mieszczą się zagadnienia poświęcone tożsamości nauk o mediach; nowym mediom; etyce i public relations, prawu w mediach; historii mediów; retoryce, mediom w Polsce – prasie, radiu, telewizji; systemom medialnym za granicą. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą naukowe autorytety w dziedzinie nauk o mediach – politolodzy, medioznawcy, historycy, językoznawcy, literaturoznawcy z kraju i zza granicy.

Teksty są publikowane i udostępniane na stronie internetowej kwartalnika http://studiamedioznawcze.pl/ na zasadach otwartego dostępu i nieodpłatnej licencji udzielanej wydawcy (możliwa publikacja w językach kongresowych: rosyjskim, angielski, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim). Tam też można znaleźć roczniki „SM” w formacie .pdf (od numeru 1 (32) 2008), spisy treści w polskiej i angielskiej wersji językowej, wybrane teksty tłumaczone na język angielski. A ponadto opis procedury recenzowania i instrukcję wydawniczą dla autorów. Od numeru 2 (56) 2014 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

„SM” jest indeksowany w bazach EBSCO, CEJSH (weryfikacja w bazie ERIH PLUS w toku).

Kwartalnik w 2015 roku znalazł się na liście MNiSW w wykazie części B czasopism, co oznacza, że za publikację na łamach „Studiów Medioznawczych” można otrzymać 12 pkt.