Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

ZIN Studia Informacyjne logo 2017

„Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.sbp.pl/zin
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PL ISSN 0324-8194
E ISSN 2392-2648

  • Redaktor naczelny: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
  • Zastępca redaktora naczelnego i redaktor tematyczny: dr Marcin Roszkowski
  • Sekretarz Redakcji: mgr Monika Halasz-Cysarz, dr Zuzanna Wiorogórska

Półrocznik "Zagadnienia Informacji Naukowej -- Studia Informacyjne" (ZIN) [Journal of Information Science -- Information Studies] jest najstarszym polskim czasopismem informatologicznym, które ukazuje się od 1962 r. (do 1971 pod tytułem "Biuletyn ODIN PAN", następnie jako "Zagadnienia Informacji Naukowej", od mumeru 2 z 2013 r. pod obecnym tytułem). ZIN znajduje się na liście B czasopism punktowanych MNiSW (8 punktów). Zawartość czasopisma jest indeksowana w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), EBSCO, Google Scholar, Worldcat, a także w Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (PBB) i ICI Journal Master List (ICV = 82.86). Czasopismo jest zarejestrowane w bazie referancyjnej ERIH PLUS.

ZIN jest wysoko cenionym forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) i innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy również krytyce naukowej dotyczącej publikacji z tego zakresu, zamieszczane są tu też problemowe sprawozdania z konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym. ZIN jest czasopismem interdyscyplinarnym, jego profil tematyczny obejmuje szeroki zakres problemów teoretycznych i praktycznych, społecznych, kulturowych i technologicznych, związanych z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy, potrzebami użytkowników informacji, wykorzystywaniem zasobów informacji i wiedzy przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo, społeczną recepcją nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Profil tematyczny ZIN obejmuje również metodologię badań informatologicznych, historię nauki o informacji oraz edukację informacyjną i edukację w zakresie nauki o informacji. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim.

Półrocznik „ZIN -- Studia Informacyjne” adresowany jest do międzynarodowego środowiska badaczy nauk o informacji oraz praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych, a także polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Czasopismo może też zainteresować badaczy, wykładowców i studentów innych dyscyplin, które zajmują się różnymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma.

Archiwlne numery czasopisma dostepne są pod adresem: http://medioteka.uw.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=13  lub  http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe?book_title=zagadnienia+informacji+naukowej