Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Z badan 300x118

„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.lis.uw.edu.pl/badan 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PL ISSN 1897-0788; eISSN 2544-8739

  • Redaktor naczelny: dr hab., prof. UW Jacek Puchalski
  • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz redakcji: dr Agnieszka Chamera-Nowak
  • Sekretarz redakcji: dr Dorota Pietrzkiewicz

W roku 2013 „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” zostało włączone do wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) z liczbą 9 punktów za publikację na jego łamach.

Rocznik powstał w wyniku przekształcenia serii wydawniczej, ukazującej się pod tytułem „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, założonej w połowie lat siedemdziesiątych z inicjatywy prof. dr hab. Barbary Bieńkowskiej. Pierwotny zamysł wydawnictwa był bardzo skromny – chodziło o stworzenie forum dla ogłaszania efektów prac badawczych prowadzonych przez grono uczniów redaktorki i osób związanych z jej seminarium i pracami naukowymi. Okazało się jednak, że seria spotkała się z pozytywnym odzewem środowiska i że pierwsze trzy numery nie wyczerpały „podaży” prac. W ten sposób seria rozwinęła się, osiągając wśród badaczy książki w Polsce opinię poważnego przedsięwzięcia naukowego.

Ukazujące się  co rok tomy, od numeru czwartego przybrały charakter tematyczny – każdy miał za zadanie zgrupować artykuły związane z konkretną, choć dość szeroko zakreśloną tematyką badawczą. Barbara Bieńkowska redagowała stworzoną przez siebie serię do początku lat dziewięćdziesiątych, wydając piętnaście tomów. Odchodząc na emeryturę przekazała kierowanie profesorowi Józefowi Wojakowskiemu, który zrezygnował z pomysłu kompletowania tomów tematycznych. Po ponad dwuletniej przerwie, którą zamknęła generalna reforma wydawnictwa przeprowadzona przez dr hab. Jacka Soszyńskiego, prof. UW, powołano do życia czasopismo, które ma za zadanie jednocześnie kontynuować myśl i intencje założycielki serii i rozszerzyć zakres zainteresowań, dostarczając forum dla prezentacji indywidualnych i zespołowych dokonań, a także dyskusji dotyczących historii kultury książki rękopiśmiennej i drukowanej od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Od pażdziernika 2016 r. czasopismo prowadzi obecny zespół redakcyjny.