Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne - dr Małgorzata Laskowska

30 stycznia 2019 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Małgorzacie Laskowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Aneta Duda

30 stycznia 2019 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Anecie Dudzie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Anna Jupowicz-Ginalska

30 stycznia 2019 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Annie Jupowicz-Ginalskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

19 grudnia 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Jolancie Dzierżyńskiej-Mielczarek stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Piotr Toczyski

11 lipca 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o odmowie nadania dr. Piotrowi Toczyskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Maria Nowina Konopka

11 lipca 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu          dr Marii Nowinie Konopce stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - ks. dr Krzysztof Marcyński

20 czerwca 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu ks. dr. Krzysztofowi Marcyńskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - ks. dr Krzysztof Stępniak

20 czerwca 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu ks. dr. Krzysztofowi Stępniakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Artur Trudzik

25 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o odmowie nadania dr. Arturowi Trudzikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Miłosz Babecki

25 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o odmowie nadania dr. Miłoszowi Babeckiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.