Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne - dr Justyna Jasiewicz

18 grudnia 2019 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Jasiewicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Anna Mierzecka

18 grudnia 2019 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Mierzeckiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Kamila Kamińska-Chełminiak

23 września 2019 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu    dr Kamili Kamińskiej-Chełminiak stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Piotr Siuda

23 września 2019 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu    dr. Piotrowi Siudzie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Maja Chacińska

23 września 2019 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu    dr Mai Chacińskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Katarzyna Gajlewicz-Korab

10 lipca 2019 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu            dr Katarzynie Gajlewicz-Korab stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Teresa Święćkowska

27 czerwca 2019 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu       dr Teresie Święćkowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.