Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne - dr Marcin Kowalczyk

29 czerwca 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie odmowy nadania dr. Marcinowi Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf50 kB
Pobierz plik (Marcin Kowalczyk autoreferat.pdf)Autoreferat482 kB
Pobierz plik (Marcin Kowalczyk summary.pdf)Summary569 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Sklad_Komisji.pdf38 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND.pdf)Uchwala_RND.pdf186 kB
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf535 kB

Postępowanie habilitacyjne - dr Dorota Kamisińska

27 maja 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie odmowy nadania dr Dorocie Kamisińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram62 kB
Pobierz plik (kamisinska-autoreferat.pdf)Autoreferat388 kB
Pobierz plik (kamisinska-resume_eng.pdf)Summary389 kB
Pobierz plik (kamisinska-wniosek.pdf)Wniosek258 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Skład Komisji63 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND.pdf)Uchwala_RND.pdf261 kB

Postępowanie habilitacyjne - dr Damian Guzek

27 maja 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Damianowi Guzkowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf62 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Sklad_Komisji.pdf76 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND.pdf)Uchwala_RND.pdf189 kB
Pobierz plik (Wniosek_NoM.pdf)Wniosek2689 kB
Pobierz plik (Zal3a Autoreferat PL.PDF)Autoreferat11126 kB
Pobierz plik (Zal3b Autoreferat ANG.PDF)Summary10489 kB

Postępowanie habilitacyjne - dr Krzysztof Kowalik

26 lutego 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Kowalikowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Paulina Olechowska

29 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Paulinie Olechowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Sebastian Kotuła

29 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Sebastianowi Kotule w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach

Załączniki:
Pobierz plik (Autoreferat po angielsku.pdf)Summary2954 kB
Pobierz plik (Autoreferat.pdf)Autoreferat.pdf3319 kB
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf48 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Sklad_Komisji.pdf41 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND_nr_18.pdf)Uchwala_RND_nr_18.pdf2123 kB
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf3184 kB

Postępowanie habilitacyjne - dr Anna Lusińska

29 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Lusińskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Agnieszka Chamera-Nowak

29 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Chamerze-Nowak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Joanna Szylko-Kwas

29 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Szylko-Kwas w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Załączniki:
Pobierz plik (Autoreferat.pdf)Autoreferat.pdf10355 kB
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf48 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Sklad_Komisji.pdf37 kB
Pobierz plik (Summary.pdf)Summary.pdf10894 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND_nr_16.pdf)Uchwala_RND_nr_16.pdf1623 kB
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek192 kB

Postępowanie habilitacyjne - dr Justyna Jasiewicz

18 grudnia 2019 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Jasiewicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.