Postępowanie habilitacyjne - dr Weronika Madryas

26 kwietnia 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii na wniosek dr Weroniki Madryas podjęła Uchwałę w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego.