Postępowanie habilitacyjne – dr Marek Chyliński

14 lipca 2016 roku Rada Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę o nadaniu dr. Markowi Chylińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o mediach.