Postępowanie habilitacyjne - dr Justyna Jasiewicz

18 grudnia 2019 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Jasiewicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.