Postępowanie habilitacyjne - dr Sebastian Kotuła

29 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Sebastianowi Kotule w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach

Załączniki:
Pobierz plik (Autoreferat po angielsku.pdf)Summary2954 kB
Pobierz plik (Autoreferat.pdf)Autoreferat.pdf3319 kB
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf48 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Sklad_Komisji.pdf41 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND_nr_18.pdf)Uchwala_RND_nr_18.pdf2123 kB
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf3184 kB