Postępowanie habilitacyjne - dr Paulina Olechowska

29 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Paulinie Olechowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.