Postępowanie habilitacyjne - dr Krzysztof Kowalik

26 lutego 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Kowalikowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.