Postępowanie habilitacyjne - dr Damian Guzek

27 maja 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Damianowi Guzkowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf62 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Sklad_Komisji.pdf76 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND.pdf)Uchwala_RND.pdf189 kB
Pobierz plik (Wniosek_NoM.pdf)Wniosek2689 kB
Pobierz plik (Zal3a Autoreferat PL.PDF)Autoreferat11126 kB
Pobierz plik (Zal3b Autoreferat ANG.PDF)Summary10489 kB