Postępowanie habilitacyjne - dr Dorota Kamisińska

27 maja 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie odmowy nadania dr Dorocie Kamisińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram62 kB
Pobierz plik (kamisinska-autoreferat.pdf)Autoreferat388 kB
Pobierz plik (kamisinska-resume_eng.pdf)Summary389 kB
Pobierz plik (kamisinska-wniosek.pdf)Wniosek258 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Skład Komisji63 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND.pdf)Uchwala_RND.pdf261 kB