Postępowanie habilitacyjne - dr Marcin Kowalczyk

29 czerwca 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie odmowy nadania dr. Marcinowi Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf50 kB
Pobierz plik (Marcin Kowalczyk autoreferat.pdf)Autoreferat482 kB
Pobierz plik (Marcin Kowalczyk summary.pdf)Summary569 kB
Pobierz plik (Sklad_Komisji.pdf)Sklad_Komisji.pdf38 kB
Pobierz plik (Uchwala_RND.pdf)Uchwala_RND.pdf186 kB
Pobierz plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf535 kB