Postępowanie habilitacyjne - dr Agata Opolska-Bielańska

14 lipca 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania dr Agacie Opolskiej-Bielańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.