Postępowanie habilitacyjne - dr Joanna Mikosz

28 września 2016 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o odmowie nadania dr Joannie Mikosz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o mediach.