Postępowanie habilitacyjne - dr Dariusz Tworzydło

28 września 2016 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr. Dariuszowi Tworzydle stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.