Postępowanie habilitacyjne - dr Michał Głowacki

29 marca 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu        dr. Michałowi Głowackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.