Postępowanie habilitacyjne - dr Maria Anna Ryłko-Kurpiewska

29 marca 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Marii Annie Ryłko-Kurpiewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.