Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne - dr Artur Trudzik

25 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o odmowie nadania dr. Arturowi Trudzikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Miłosz Babecki

25 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o odmowie nadania dr. Miłoszowi Babeckiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Evelina Kristanova

28 lutego 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu       dr Evelinie Kristanovej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Monika Kaczmarek-Śliwińska

31 stycznia 2018 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu    dr Monice Kaczmarek-Śliwińskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Wiesław Cetera

20 grudnia 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr. inż. Wiesławowi Ceterze stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Weronika Świerczyńska-Głownia

25 września 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Weronice Świerczyńskiej-Głowni stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Agnieszka Szymańska

12 lipca 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Agnieszce Szymańskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Patryk Gałuszka

12 lipca 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr. Patrykowi Gałuszce stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Tomasz Gackowski

12 lipca 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr. Tomaszowi Gackowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Agnieszka Helman-Ważny

21 czerwca 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Agnieszce Helman-Ważny stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia.