Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne - dr Andrzej Ranke

31 maja 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę o odmowie nadania dr. Andrzejowi Rankemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Weronika Madryas

26 kwietnia 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii na wniosek dr Weroniki Madryas podjęła Uchwałę w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego.

Postępowanie habilitacyjne - dr Maria Anna Ryłko-Kurpiewska

29 marca 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr Marii Annie Ryłko-Kurpiewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Michał Głowacki

29 marca 2017 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu        dr. Michałowi Głowackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Dariusz Tworzydło

28 września 2016 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o nadaniu dr. Dariuszowi Tworzydle stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne - dr Joanna Mikosz

28 września 2016 roku Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii podjęła Uchwałę o odmowie nadania dr Joannie Mikosz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o mediach.

Postępowanie habilitacyjne – dr Marek Chyliński

14 lipca 2016 roku Rada Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę o nadaniu dr. Markowi Chylińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o mediach.