Konferencje Wydziału

8-9 maja 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

„Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”

12–13 grudnia 2017

"Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku"

Konferencje archiwalne

29-30 czerwca 2017

"Przy wspólnym stole" - Interdyscyplinarna konferencja na temat jednego z najważniejszych aspektów ludzkiego życia, jakim jest jedzenie.


15-16 maja 2017

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne / The 4th International Scientific Conference: Information Science in the Age of Change. Innovative Information Services.


25-26 maja 2017

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polskie/polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach zagranicznych – problematyka i warsztat badawczy, rezultaty i perspektywy badań”.


24 marca 2017

VII Ogólnopolskie seminarium medioznawcze: Pluralizm mediów, pluralizm w mediach


28 września 2016

Konferencja naukowa „Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań”


20–21 października 2016

III konferencja z cyklu „Logistyka i zarządzanie w mediach. Media Regionalne, Nowe Media, Monetyzacja”.


27–28 października 2016

„Ogólnopolska konferencja. Cenzura w PRL”


17–18 listopada 2016

VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców. „Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu” oraz VI edycja warsztatów metodologicznych medioznawców.