ROK 2016

28 września 2016 r. – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań (organizatorzy: Katedra Prawa Mediów WDIB; Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL) [program].

19 października 2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego (organizatorzy: Narodowy Instytut Audiowizualny; Katedra Prawa Mediów WDIB; Akademia Sztuki Wojennej) [program].

 20-21 października 2016 r. – III Konferencja Naukowa pt. Logistyka i zarządzanie w mediach. Media Regionalne, Nowe Media, Monetyzacja (organizator: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów) [program].

27-28 października 2016 r. – Ogólnopolska konferencja pt. Cenzura w PRL (organizator: Katedra Historii Mediów i Książki) [program].

17-18 listopada 2016 r. – VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców pt. Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu oraz VI edycja warsztatów metodologicznych medioznawców (organizator: Laboratorium Badań Medioznawczych) [program].

8 grudnia 2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawo wobec kultury i sztuki (organizatorzy: Narodowy Instytut Audiowizualny; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW; Uniwersytet SWPS) [program].

Inne wydarzenia w roku 2016 [więcej].