ROK 2017

15 lutego 2017 r. – konferencja pt. Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym (organizatorzy: Narodowy Instytut Audiowizualny; Uniwersytet SWPS; WDIB) [program].

24 marca 2017 r. – VII Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze pt. Pluralizm mediów, pluralizm w mediach [program].

20-21 kwietnia 2017 r.Kongres Profesjonalistów Public Relations 2017 (organizatorzy: NewsLine.pl, Ideo; WDIB) [program].

28 kwietnia 2017 r. – IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Od rękopisów po bazy danych (organizatorzy: Koło Naukowe Informacji i Książki UW; WDIB) [program].

15-16 maja 2017 r. – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian: Innowacyjne usługi informacyjne (organizator: Katedra Informatologii) [program].

19 maja 2017 r. – II Konferencja Analiz Medioznawczych pt. Pokoleniowe spojrzenie na media (organizatorzy: Laboratorium Badań Medioznawczych; Koło Naukowe Analiz Medioznawczych) [program].

25-26 maja 2017 r. – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Polskie/polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach zagranicznych – problematyka i warsztat badawczy, rezultaty i perspektywy badań (organizatorzy: Katedra Książki i Historii Mediów WDIB; Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) [program].

29-30 czerwca 2017 r. – Interdyscyplinarna konferencja pt. Przy wspólnym stole (organizator: Katedra Książki i Historii Mediów) [program].

16-17 sierpnia 2017 r. – IFLA Satellite Meeting 2017 in Warsaw Data Curator’s Roles and Responsibilities: International and Interdisciplinary Perspectives (organizatorzy: The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA); WDIB) [program].

26 października 2017 r. – IV Konferencją Naukową pt. Logistyka i zarządzanie w mediach. Rafinacja Big Data - nowe źródło informacji (organizator: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów) [program].

16 listopada 2017 r. – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Idee Reformacji w tradycji społeczno-politycznej (od XVI do XXI w.) (organizator: Katedra Książki i Historii Mediów) [program].

16–17 listopada 2017 r. – VIII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców pt. Komunikowanie w świecie aplikacji oraz VII edycja warsztatów metodologicznych medioznawców (organizator: Laboratorium Badań Medioznawczych) [program].

24 listopada 2017 r. – seminarium pt. Kondycja branży Public Relations. Prezentacja raportu z badań (organizatorzy: Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations WDIB; NewsLine.pl) [program].

7-8 grudnia 2017 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Obraz czy wizja świata – fotografia w przestrzeni kulturowej (organizator: Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej) [program].

12 grudnia 2017 r. – konferencja pt. Nowoczesna książka (organizator: Centrum Analiz Medialnych) [program].

12–13 grudnia 2017 r. – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku (organizator: Katedra Książki i Historii Mediów) [program].

Inne wydarzenia w roku 2017 [więcej].