ROK 2018

15 lutego 2018 r. - Konferencja Naukowa pt. Polskie dziedzictwo filmowe (organizatorzy: Narodowy Instytut Audiowizualny; Uniwersytet SWPS; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego) [program].

20 marca 2018 r. w Krakowie odbyła się konferencja pt. W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach (organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Międzynarodowy Instytut Badań nad Reportażem) [program].

4 kwietnia 2018 r. - Ogólnopolska Konferencja Medioznawcza pt. Głupota w mediach (organizatorzy: Katedra Antropologii Mediów WDIB UW, Katedra Warsztatu Medialnego i Aksjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski) [program].

19-20 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie odbył się Kongres Profesjonalistów Public Relations 2018 pt. Kryzys wizerunkowy i media (organizatorzy: NewsLine.pl, Ideo; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego) [program].

7 maja 2018 r. - IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bibliografie specjalne: rozwój i integracja [program].

8-9 maja 2018 r. - Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pt. Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej oraz Kongres Książki (organizatorzy: Katedra Książki i Historii Mediów WDIB, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Biblioteka Narodowa) [program].

24 maja 2018 r. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kultura studencka okresu PRL (organizatorzy: Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Zakład Interdyscyplinarnych Badan nad Kulturą, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego) [program].

25 maja 2018 r. - konferencja pt. Kryzys w przedsiębiorstwie, przygotowanie, procedury i postępowanie (organizatorzy: WDIB, Exacto Sp. z o.o., Alert Media Communucations, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i PR Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Newsline Sp. z o.o.) [program].

14-15 czerwca 2018 r. - Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (The European Media Management Association - EMMA) Media Management in the Age of Big Data and High-tech [program].

20-21 września 2018 r. - Francusko-polska konferencja 180 lat opieki nad polskimi grobami i zabytkami we Francji = 180 ans de La Société Pour La Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonais en France (organizatorzy: Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji; Katedra Książki i Historii Mediów WDIB UW; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Societe Historique et Litteraires Polonaise; Biblioteka Polska w Paryżu; Stacja PAN w Paryżu; Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika w Warszawie; Regards Multiples; Ambasade de la Republique de Pologne en France) [program].

18–19 października 2018 r. - międzynarodowa konferencja pt. Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników (organizatorzy: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Szkoła Główna Handlowa) [program].

15–16 listopada 2018 r. - IX Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier video, social mediów i doświadczeń VR (organizator: Laboratorium Badań Medioznawczych WDIB UW) [program].

6 grudnia 2018 r. - V Konferencja Naukowa Logistyka i administrowanie w mediach – Zarządzanie Big Data (organizator: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów WDIB UW) [program].

7 grudnia 2018 r. - seminarium naukowe Archiwa a Państwo 1918-2018 (organizatorzy: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i Archiwum Akt Nowych w Warszawie) [program].

Inne wydarzenia w roku 2018 [więcej].