ROK 2019

25–26 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbył się XIX Kongres Profesjonalistów Public Relations 2019 pt. Social media, influencerzy i zabezpieczenie kryzysowe (organizatorzy: NewsLine.pl, Ideo; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) [program].

13–14 maja 2019 r. – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rewolucja cyfrowa – dziś i jutro. Infrastruktura, usługi, użytkownicy z cyklu „Nauka o informacji w okresie zmian” (organizatorzy: Katedra Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz International Society for Knowledge Organization (ISKO)) [program].

17 czerwca 2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Komunikacja – Media – Kultura w erze nowych mediów (organizatorzy: Katedra Antropologii Mediów WDIB UW) [program].

19–21 września 2019 r. – 5. Kongres PTKS pt. Siła mediów: ludzie – organizacje – technologie (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) [program].

1920 listopada 2019 r. – konferencja naukowa pt. Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019 (organizatorzy: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski) [program].

21–22 listopada 2019 r. – X Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców „Społeczeństwa sieci – czym są i jak je badać?” (organizator: Laboratorium Badań Medioznawczych; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) [program].

4 grudnia 2019 r. – pierwsze seminarium z cyklu Nauka – Innowacje – Biznes (organizator: Katedra Bibliografii i Dokumentacji; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) [program].

12 grudnia 2019 r. – VI Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie Big Data. Źródła i rafinacja [organizator: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) [program].

Inne wydarzenia w roku 2019 [więcej].