Konferencje zewnętrzne

1-2 grudnia, Kielce

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Współczesny polski system medialny - Czasopiśmiennictwo

Załączniki:
Zaproszenie do udziału w konferencji
Karta zgłoszenia

1 grudnia,
Kraków
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Religia i kultura w cyfrowych mediach
17–18 listopada,
Olsztyn
Międzynarodowa konferencja naukowa
Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna
16–17 listopada,
Szczecin
Interdyscyplinarna konferencja:
Pogranicze w mediach. Media na pograniczu
14 listopada,
Bielsko-Biała
Interdyscyplinarna konferencja naukowa
Medialny zawrót głowy. Znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku
7–8 listopada, Szczecin Media – dziennikarstwo – muzyka. Muzyczne oblicza PRL-u
7–8 listopada,
Gorzów Wielkopolski
Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku
21 października,
Katowice
Media w ekonomii – ekonomia w mediach
20–21 października,
Warszawa
Konferencja Słowa klucze 2016
20–21 października,
Toruń
II Międzynarodowe Sympozjum
Polityka i społeczeństwo w świecie islamu
10 października,
Kraków
Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki /
Dilemmas of scientific research in various fields of science
5–7 października,
Wisła
PR FORUM 2016
Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce
15–17 września,
Poznań
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii