Projekty badawcze

Na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW realizowane są aktualnie następujące projekty badawcze:

  1. Finansowane lub współfinansowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
Tytuł projektu Kierownik projektu Data zawarcia umowy Termin zakończenia realizacji projektu Nazwa instytucji finansującej Nazwa programu,
w ramach którego projekt jest finansowany
L’Europe dans les Medias en ligne Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab Start projektu: wrzesień 2014 Projekt realizowany w cyklu rocznym, obecnie trwa kolejna edycja Fondation de l’Université de Cergy-Pontoise

 

  1. Finansowane lub dofinansowane ze środków finansowych: MNiSW, NCBiR, NCN, FNP, NFOŚiGW:
Tytuł projektu Kierownik projektu Data zawarcia umowy Termin zakończenia realizacji projektu Nazwa instytucji finansującej Nazwa programu,
w ramach którego projekt jest finansowany
Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa prof. dr hab. Rafał Habielski 08/07/2014 07/07/2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

 

Wyższego

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł badawczy 1.1.
Językowy savoir-vivre polski i niemiecki prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik-Dąbkowska 12/03/2015 11/03/2018 Narodowe Centrum Nauki OPUS 7
panel HS2
Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych dr Michał Głowacki 07/07/2015 06/07/2018 Narodowe Centrum Nauki SONATA 8, panel HS6
           
Własność́ literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich w dobie Konwencji Berneńskiej dr Teresa Święćkowska 17.07.2015 16.07.2018 NCN OPUS 8
dr A. Helman-Ważny dr A. Helman-Ważny 02.06.2015 01.06.2018 NCN SONATA-BIS 4