Przewody doktorskie - streszczenia i recenzje

mgr Katarzyna Kopeć-Ziemczyk

Praca doktorska: Polaryzacja mediów w Polsce. Analiza zawartości „Wiadomości” TVP i "Faktów" TVN    w okresie kampanii samorządowej w 2018 roku

Promotor: dr hab. Michał Głowacki, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

mgr Anna Kamińska

Praca doktorska: Cyfrowa humanistyka - koncepcja, kierunki i stan rozwoju oraz powiązania z informatologią
Promotor: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)
Promotor pomocniczy: dr Marcin Roszkowski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Recenzent: dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

mgr Ita Głowacka

Praca doktorska: Prasa polonijna w Niemczech w latach 2004–2016
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Promotor pomocniczy: dr Renata Rozbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Sakson (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

mgr Przemysław Ciszek

Praca doktorska: Polskie media o grach wideo w latach 1990-2018. Analiza wybranych przypadków
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Recenzent: dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

mgr Martyna Siudak

Praca doktorska: Twitter w transformacji polskiego systemu komunikowania politycznego
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzent: prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

mgr Michalina Guzikowska

Praca doktorska: Przekazy medialne Państwa Islamskiego kierowane do muzułmanów w świecie zachodnim. Analiza wybranych czasopism anglojęzycznych
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Recenzent: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

mgr Krystian Majchrzak

Praca doktorska: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego
Promotor: prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik (Politechnika Śląska)
Recenzent: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

mgr Maria Kordalewska

Praca doktorska: Wizerunek medialny Azji w tygodniku „The Economist” (2015–2016)
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)

mgr Katarzyna Bąkowicz

Praca doktorska: Fake news jako produkt medialny w dobie postprawdy. Studium przypadku Niebieskiego Wieloryba
Promotor: prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Magdalena Szpunar (Uniwersytet Jagielloński)
Recenzent: dr hab. Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

mgr Marta Walkusz

Praca doktorska: Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875–1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach
Promotor: dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzent: dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński)