Przewody doktorskie - streszczenia i recenzje

mgr Dominika Myślak

Praca doktorska: Formaty serialowe w mediosferze. Transformacja, rekontekstualizacja, remediacja
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Recenzent: dr hab. Krystyna Doktorowicz, Uniwersytet Śląski
Recenzent: dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Karolina Adamska

Praca doktorska: Kwestia pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej
Promotor: prof. uczelni dr hab. Alicja Jaskiernia
Recenzent: dr hab. Beata Klimkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski

mgr Pulina Prędotka

Praca doktorska: Wpływ działań public relations biur podróży na decyzje klientów w Świętokrzyskiem
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Recenzent: dr hab. Michał Gajlewicz, Społeczna Akademia Nauk

mgr inż. Dariusz Jaruga

Praca doktorska: Komunikacja sieciowa. Źródło informacji Big Data
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Kowalik
Recenzent: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Recenzent: dr hab. inż. Antoni Donigiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

mgr inż. Sebastian Grabowski

Praca doktorska: Ekosystemy informacyjne społeczności programistycznych

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz

Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

Recenzent: dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński

mgr Agnieszka Marzęda

Praca doktorska: Analiza skuteczności media relations branży motoryzacyjnej w Polsce

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło

Recenzent: dr hab. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Recenzent: dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Patryk Makulski

Praca doktorska: Nowe technologie komunikacyjne w zarządzaniu polskimi miastami

Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek

Promotor pomocniczy: dr hab. Wiesław Cetera

Recenzent: ks. dr hab. Andrzej Adamski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Recenzent: prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Jacek Mikucki

Praca doktorska: Media w smart city. Przykład Berlina i Warszawy

Promotor: dr hab. Michał Głowacki

Recenzent: dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzent: dr hab. Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Justyna Wacowska-Ślęzak

Praca doktorska: Projekt krajowego modelu zarządzania informacją w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

Promotor: dr hab. Małgorzata Kisilowska

Recenzent: dr hab. Mirosław Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzent: dr hab. Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

mgr Kamil Stępień

Praca doktorska: Fotografia w zasobach sieciowych - opis i wyszukiwanie

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Kotuła

Recenzent: dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski

Recenzent: dr hab. Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu