Przewody doktorskie - streszczenia i recenzje

mgr Kamil Stępień

Praca doktorska: Fotografia w zasobach sieciowych - opis i wyszukiwanie

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Kotuła

Recenzent: dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski

Recenzent: dr hab. Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Magdalena Paul

Praca doktorska: Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych

Promotor: dr hab. Małgorzata Kisilowska

Promotor pomocniczy: dr Justyna Jasiewicz

Recenzent: prof. dr hab. Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzent: dr hab. Maja Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

mgr Radosław Lipiński

Praca doktorska: Model przepływów informacji w procesach transformacyjnych organizacji

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz

Recenzent:  dr hab. prof. UMK Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

mgr Robert Antoszczak

Praca doktorska: Komunikatywność i użyteczność stron internetowych

Promotor: dr hab. Michał Gajlewicz

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Mielczarek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Agata Raczkowska

Praca doktorska: Kształtowanie się dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce

Promotor: dr hab. Tadusz Kononiuk

Recenzent: prof. dr hab. Wiktor Pepliński, Uniwersytet Gdański

Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

mgr Ryszard Tomasz Paulukiewicz

Praca doktorska: "Dziennik Obywatelski A-Z" (1990-1993) i jego miejsce w systemie mediów regionalnych Rzeszowszczyzny

Promotor: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski
Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Recenzet: dr hab. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

mgr Dorota Pietrzkiewicz

Praca doktorska: Piotr Bańkowski – jego wkład w rewindykację i ochronę polskiego dziedzictwa piśmienniczego (od 1945 roku)
Promotor: dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzent: prof. dr hab. Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Recenzet: dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

mgr Piotr Kościński

Praca doktorska: Obraz Polaków i II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie w ZSRR w latach 1925–1936
Promotor: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski
Recenzent: dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. nadzw. UJ
Recenzet: prof. dr hab. Mikołaj Iwanow