mgr inż. Dariusz Jaruga

Praca doktorska: Komunikacja sieciowa. Źródło informacji Big Data
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Kowalik
Recenzent: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Recenzent: dr hab. inż. Antoni Donigiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie